+1 ໂຫວດ
ເນື່ອງຈາກມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມງານ LHT CTF Workshop ທີ່ທາງ page "Lao Hacker" ຮ່ວມກັບບໍລິສັດລາວໄອທີພັດທະນາ ຮ່ວມກັນຈັດງານນີ້ຂື້ນ.

ຊື່ງເນື້ອໃນຂອງ workshop ກໍຈະເປັນປະມານໃຫ້ຜູ່ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຮ່ວມກັນແກ້ໂຈດ  CTF(Capture the flag) ແຂ່ງກັນ ແລະ ໂຈດກໍຈະມີຫຼາຍໝວດໝູ່ ຍາກ,ງ່າຍ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃຜແກ້ໄດ້ກ່ອນກໍຈະໄດ້ຄະແນນຫຼາຍ. ຫຼັງງານກໍຈະມີທີມງານ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດຜ່ານມາອະທິບາຍ ຫຼື ສະເຫຼີຍວິທີ. ຊື່ງຜູ່ຂຽນເອງກໍຢູ່ບໍ່ຈົບງານຊ້ໍາ ຍ້ອນຕິດພາລະກິດສ່ວນຕົວ T^T ສະນັ້ນຈິງເປັນທີມາໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມໃນມື້ນີ້. ຜູ່ຂຽນກໍຍັງໃໝ່ຫຼາຍເລີຍຢາກມາລົບກວນອ້າຍເອື້ອຍ ຫຼື ຜູ່ຮູ້ມາແນະນໍາເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໃນການພັດທະນາ :)
ໄດ້ຖາມ ທັນວາ 22, 2016 ໃນ Computer Security ໂດຍ Bobby Keobualay (340 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

0 ໂຫວດ
ໄປອ່ານ Write up ທ່ານ @Tm95NTU1 ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃຫ້ແລ້ວຕາມລິ້ງລຸງນີ້ເລີຍ

http://cod3name.loungos.com/blog/2016/12/22/226/
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ທັນວາ 26, 2016 ໂດຍ LoungOS (1,090 ຄະແນນ)
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.