0 ໂຫວດ

computer science ກັບ computer science engineering  ມັນມີຈຸດໃດແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າທຽບໃສ່ຕ່າງປະເທດເດີພໍດີເຫັນ ສາຂາຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜື່ງໃນໂຊນ ເອີຮົບ

ໄດ້ຖາມ ທັນວາ 29, 2016 ໃນ Computer Zone ໂດຍ zoudzp (130 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

–1 ໂຫວດ

Computer Science ต่างจาก Software Engineering

1. Computer Science covers the core concepts and technologies involved with how to make a computer do something. Learning to program a computer by writing software is essential, and computer programming is used in most computer science courses. You will learn details about how computers and networks work, but with an emphasis on how software and programming languages work. You will learn how to make them do very sophisticated things (e.g. graphics, robotics, databases, operating systems). You will also learn about the theory behind how and why computers and software work. In your senior project, you will tackle a problem at the frontier of computer science. You may be building a new system, discovering better ways to design software, or developing new algorithms for projects in entirely different fields; it's up to you. Past student projects include: video games, computer modeling and animation tools, and a Linux driver for the Wii remote.

1 . วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมแนวคิดหลัก และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรบางอย่าง การเรียนรู้ ในการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยการเขียน ซอฟแวร์ เป็นสิ่งจำเป็น และการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ มากที่สุด หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณ จะได้เรียนรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการที่ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การทำงาน แต่ ให้ความสำคัญกับ วิธีการทำงานของ ซอฟแวร์ และการเขียนโปรแกรม ภาษา คุณ จะได้เรียนรู้ วิธีที่จะ ทำให้พวกเขา ทำสิ่ง ที่ซับซ้อนมาก (เช่น กราฟิก , หุ่นยนต์ , ฐานข้อมูลระบบ ปฏิบัติการ ) นอกจากนี้คุณยัง จะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง วิธีการและเหตุผล คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่ทำงาน ในโครงการ อาวุโส ของคุณคุณจะ จัดการกับปัญหาที่ ชายแดน ของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คุณอาจจะ สร้างระบบใหม่ , การค้นพบ วิธีที่ดีกว่า ในการออกแบบ ซอฟแวร์ หรือ การพัฒนา อัลกอริทึม ใหม่สำหรับ โครงการใน สาขาที่แตกต่าง อย่างสิ้นเชิง มัน ขึ้นอยู่กับคุณ โครงงานของนักศึกษา ที่ผ่านมา รวมถึง วิดีโอเกม การสร้างแบบจำลอง คอมพิวเตอร์ และภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือและขับ Linux สำหรับWii ระยะไกล

2. Software Engineering focuses on how to design and build software in teams. You will take many of the same courses as you would in computer science, but you will take additional courses that teach you about topics like requirements engineering, software architecture, software testing, and software deployment. You will learn about working with people (communication, management, working with non-technical customers), processes for developing software, and how to measure and analyze the software product and the software process. The software engineering major requires that you take a three course (nine-month long) sequence called the software engineering capstone. The capstone courses are centered around a large project for an outside customer. In recent years we have built web applications for Intuit (makers of Quicken, QuickBooks, and TurboTax) and Amgen (a bio-engineering/pharmaceutical company). Students work in teams of four or five people to elicit and develop requirements for the system, design an architecture, build prototypes, implement the system, then deploy and maintain the system.

วิศวกรรม ซอฟแวร์ มุ่งเน้นไปที่ วิธีการออกแบบ และ สร้างซอฟต์แวร์ ใน ทีม คุณจะ ต้องใช้เวลาหลาย หลักสูตร เดียวกับที่คุณ จะอยู่ใน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่คุณจะ ใช้หลักสูตร เพิ่มเติมที่ สอนคุณเกี่ยวกับ หัวข้อเช่น วิศวกรรม ความต้องการ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และการทดสอบ ซอฟต์แวร์และ การใช้งานซอฟต์แวร์ คุณ จะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการทำงาน กับคน ( การสื่อสารการจัดการ การทำงานร่วมกับ ลูกค้า ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค ) , กระบวนการ ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์และ วิธีการวัด และวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ กระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สำคัญ ที่คุณต้อง ใช้หลักสูตร สาม ( ยาว เก้าเดือน ) ลำดับ ที่เรียกว่า สุด วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตร สุด เป็นศูนย์กลาง รอบโครงการ ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้า ที่อยู่นอก ใน ปีที่ผ่านมา เราได้สร้าง โปรแกรม เว็บสำหรับ Intuit ( ผู้ผลิตของ Quicken , QuickBooks และ TurboTax ) และ แอมเจน (บริษัท bio-engineering/pharmaceutical ) นักเรียน ทำงานในทีม ของ สี่หรือห้า คนที่จะ ล้วงเอา ความต้องการ และพัฒนา ระบบ การออกแบบ สถาปัตยกรรมที่สร้าง ต้นแบบ ใช้ระบบแล้ว ปรับใช้ และการบำรุงรักษา ระบบ

http://ballboy15250.blogspot.com/2014/04/computer-science-software-engineering.html

https://pantip.com/topic/31457132

https://www.blognone.com/node/22895

ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ມັງກອນ 5 ໂດຍ LoungOS (1,090 ຄະແນນ) 1 ທຸງ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.