+1 ໂຫວດ
ຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດແບບ End-To-End Encryption ທີ່ໃຊ້ໃນ mobile application ເຊັ່ນ whatsapp ພ້ອມບອກແນວທາງການ implement ໃສ່ກັບ application ທີ່ເຮົາຈະເຮັດ

ຂໍຂອບໃຈ .
ໄດ້ຖາມ ມັງກອນ 11 ໃນ Computer Security ໂດຍ Xangnam (250 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

+1 ໂຫວດ

ເປັນຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ສ່ວນໂຕກະຍັງບໍ່ເປັນເລື່ອງ mobile dev ແລະ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ end to end ຈັກເທື່ອ

ແຕ່ກິນີ້ລອງໄປອ່ານ doc ຂອງ telegram (ແອັບແຊັດຂອງ Russia) ເຫັນວ່າລະອຽດສຸດໆ (ກຳລັງອ່ານ..) ຫວັງວ່າຈະພໍເຫັນພາບລວມໆໄດ້

ລິ້ງ https://core.telegram.org/api/end-to-end

update: ຄິດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນເລີຍກະຄືການເຂົ້າລະຫັດຈຳພວກ ທີ່ມີ public key & private key ເຊັ່ນ RSA ເບິ່ງວ່າມັນ generate ຄ່າແຕ່ລະຄ່າອອກມາໄດ້ແນວໃດ (p,q) ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ Prime number ນຳຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ Prime number ເອົາໄວ້ເຮັດຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກໃນນີ້ເລີຍເພື່ອຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເນາະ

Prime Number ເປັນໂຕເລກທີ່ບໍ່ມີເລກໃດມາຫານມັນຂາດໄດ້ນອກຈາກໂຕມັນເອງແລະ 1 ເຊັ່ນ 2,3,5,7,11,13,17... ເຊິ່ງໃນອະດີດມີນັກຄະນິດສາດສະເຫນີໄວ້ວ່າ ໂຕເລກເຫລົ່ານີ້ມີຢູ່ບໍ່ຈຳກັດ ນັບແຕ່ນັ້ນມາຈຶ່ງມີການແຂ່ງກັນຫາເລກນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ໂຕເລກ Prime Number ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ແມ່ນ 2 ຂຶ້ນກຳລັງ 74.207.281 ລົບໃຫ້ 1 ເມື່ອເປັນໂຕເລກເຕັມໆອອກມາ ເປັນເລກທີ່ຍາວເຖິງ 22ລ້ານຫລັກ ຫລືຖ້າເວົ້າໃຫ້ຖືກໂຕເລກທີ່ຫລາຍຂະຫນາດນີ້ຈະມີຊື່ເອີ້ນສະເພາະວ່າ Mersenne Prime Number ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຄົ້ນພົບທັງຫມົດ 49 ໂຕ

ອ່ານຮອດນີ້ຫລາຍຄົນຄົງງົງ ຫາເລກພວກນີ້ມາເພື່ອຫຍັງ???
Prime Number ຖືກໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະຫັດທາງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອສ້າງລະຫັດທີ່ປອດໄພ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳທາງການເງິນ ການເຂົ້າອິນເຕີເນັດ ການໃສ່ລະຫັດຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆ ບໍ່ຖືກແຮັກຖືກໄຂລະຫັດໄດ້ງ່າຍ ຍິ່ງຈຳນວນຫລາຍຍິ່ງຖອດລະຫັດໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ຮ້ອຍຫລັກ ຍັງບໍ່ມີໃຊ້ຮອດລ້ານຫລັກ

ແຕ່ການຫາໂຕເລກຈຳນວນຫລາຍລ້ານຫລັກນີ້ໄວ້ໄດ້ ນັບວ່າເປັນປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກ ເທັກໂນໂລຍີທາງຄອມພິວເຕີນັບມື້ນັບກ້າວຫນ້າ ບໍ່ແນ່ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາເຂົ້າສູ່ຍຸກຄວັນຕຳຄອມພິວເຕີ ເລກ Prime Number ຫລາຍລ້ານຫລັກນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແນ່ນອນ.
ຈາກ: page ວິທະຍາສາດ

ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ມັງກອນ 11 ໂດຍ Frank Xayachack (480 ຄະແນນ)
ຖືກແກ້ໄຂ ມັງກອນ 11 ໂດຍ Frank Xayachack
ຂອບໃຈສຳລັບຄຳແນະນຳດີໆ
ໄປອ່ານມາໄດ້ຫຍັງກໍ່ເອົາມາບອກຕໍ່ເດີ້ ຫະຫະ
@ Frank Xayachack
ຍັງບໍ່ທັນອ່ານແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າໃຈຖຶກບໍ່ວ່າ end to end encryption ນິເປັນການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ application ຂອງເຮົາສ້າງ public/private key ຂຶ້ນມາເອງກັບຄູ່ຕີດຕໍ່ ແລະ ຟ່າຍທີ່ເຮົາຕິດຕໍ່ນັ້ນກໍ່ສ້າງ public/private key  ຄຶກັນ ແລະແລກ public key ເຊິ່ງກັນແລະກັນບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ. ເມື່ອຜູ້ຫນຶ່ງຕ້ອງການສົ່ງ message ໄປໃຫ້ອິກຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງເອົາຂໍ້ຄວາມນັ້ນໄປເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍ public key ຂອງອີກຟ່າຍແລະສົ່ງໄປເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຂອງ public ນັ້ນສາມາດຖອດລະຫັດດ້ວຍ
private key ຂອງລາວ. ຖ້າເປັນແບບນິ (ຫວັງວ່າບໍ່ເປັນ) private key ຂອງລາວນັ້ນເຮົາຈະເກັບໄວ້ກັບ application ຂອງເຮົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜຮຸ້ນອກຈາກເຮົາເອງບັນຫາກໍ່ຄືເວລາເຮົາລົບ application ຫຼື ໄປໃຊ້ຢູ່ເຄື່ອງອື່ນພວກຂໍ້ຄວາມທີ່ເກັບໄວ້ຢຸ່ database ນັ້ນເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຖອດມັນມາອ່ານໄດ້, ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຊ້ວິທີ່ການເກັບ private key ໄວ້ database ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຂົາກໍ່ສາມາດເອົາມັນມາຖອດລະຫັດຂໍ້ຄວາມເຮົາໄດ້

ຄົງເຂົາໃຈຄວາມງົງຂອງຂ້ອຍ ຫະຫະຫະ
ຂອບໃຈທີ່ແຄຄຳຖາມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.