0 ໂຫວດ
ສຳລັບ Full stack dev ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລຸງ ແມ່ນການພັດທະນາແບບຄົບຊັ້ນ ເຊິ່ງຈະບອກໄດ້ວ່າ ໃນວົງຈອນການພັດທະນາໃດນຶ່ງແມ່ນ ມີຫລາຍ ອົງປະກອບ ເຊັ່ນ: Operating system, Database, Programming language ລວມໄປເຖິງ UX/IU, Testing and Debug.

ຫາກໃຜ ຜູ່ໃດທີ່ເຮັດຄົບອົງປະກອບເຫລົ່ານີ່ກໍແມ່ນຖືວ່າ ສາມາດເອີ້ນໂຕເອງໄດ້ວ່າເປັນ Full Stack Developer ໄດ້ແລ້ວເນາະ ເຊິ່ງຄຳວ່າ Stack Developer ມັນກໍມີມາດົນແລ້ວລະ ແຕ່ຫາກໍມາດັງວ່າງບໍ່ດົນນີ້ເອງຄົນຫລຸ້ນຫລັງມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS, and Node.js)

ແຕ່ສະໄຫມລຸງຢູ່ໃນຍຸກກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນຈະເປັນ LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL and PHP/Perl)

ຂອບໃຈທຸກທ່ານສຳລັບການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ

ລຸງໂອ້ດ
ໄດ້ຖາມ ມັງກອນ 31 ໃນ Computer Zone ໂດຍ LoungOS (1,060 ຄະແນນ)

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.