+1 ໂຫວດ
ສຳລັບ Full stack dev ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລຸງ ແມ່ນການພັດທະນາແບບຄົບຊັ້ນ ເຊິ່ງຈະບອກໄດ້ວ່າ ໃນວົງຈອນການພັດທະນາໃດນຶ່ງແມ່ນ ມີຫລາຍ ອົງປະກອບ ເຊັ່ນ: Operating system, Database, Programming language ລວມໄປເຖິງ UX/IU, Testing and Debug.

ຫາກໃຜ ຜູ່ໃດທີ່ເຮັດຄົບອົງປະກອບເຫລົ່ານີ່ກໍແມ່ນຖືວ່າ ສາມາດເອີ້ນໂຕເອງໄດ້ວ່າເປັນ Full Stack Developer ໄດ້ແລ້ວເນາະ ເຊິ່ງຄຳວ່າ Stack Developer ມັນກໍມີມາດົນແລ້ວລະ ແຕ່ຫາກໍມາດັງວ່າງບໍ່ດົນນີ້ເອງຄົນຫລຸ້ນຫລັງມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS, and Node.js)

ແຕ່ສະໄຫມລຸງຢູ່ໃນຍຸກກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນຈະເປັນ LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL and PHP/Perl)

ຂອບໃຈທຸກທ່ານສຳລັບການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ

ລຸງໂອ້ດ
ໄດ້ຖາມ ມັງກອນ 31 ໃນ Computer Zone ໂດຍ LoungOS (1,090 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

0 ໂຫວດ
ຂອບໃຈສຳລັບກ່ນແບ່ງປັນລຸງ
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ມິຖູນາ 21 ໂດຍ lermZA (570 ຄະແນນ)
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.