+1 ໂຫວດ
ໄດ້ຖາມ ພຶດສະພາ 9 ໃນ ປັນຫາຊີວິດ - ສັງຄົມ ໂດຍ touy (150 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

0 ໂຫວດ
ເບີ່ງ youtube ເດີ
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ພຶດສະພາ 9 ໂດຍ ch.piyaphong (200 ຄະແນນ)
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.