+3 ໂຫວດ
ໄດ້ຖາມ ພຶດສະພາ 9 ໃນ ສຸຂະພາບ ໂດຍ onon (220 ຄະແນນ)

1 ຄຳຕອບ

0 ໂຫວດ
ວິທີການຮັກສາຜິດຫນ້າມີຫລາຍວິທີຄືດັ່ງເຮົາເຮັດມາຄື:

1. ເວລາອອກກາງແດດຄວນມີກັນແດດທາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນແສງຢູວີ ທີ່ຈະໄປທຳຮ້າຍຫນ້າທີ່ກໍ່ເກີດສິວ

2. ເວລາເຂົ້າມາບ້ານຄວນຮັກສາຫນ້າດ້ວຍການລ້າງຫນ້າດ້ວຍໂຟມ ຫລື ນຳ້ຫລ້າ ເພື່ອລ້າງສິ່ງເປະເປື້ອນອອກໄປທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາຍນອກ

3. ກ່ອນນອນຄວນລ້າງຫນ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວບຳລຸງຫນ້າດ້ວຍຄີມສຳລັບ Night serum ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫນ້າໃສເດັງ

ມີຫຍັງປຶກສາໄດ້ ທີ່ ພີແຄສະກິນແຄລາວ ຫລື https://www.facebook.com/Pcarelaobypaeng0305760485/
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ມິຖູນາ 21 ໂດຍ lermZA (570 ຄະແນນ)
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.