+1 ໂຫວດ
ໄດ້ຖາມ ພຶດສະພາ 9 ໃນ ສຸຂະພາບ ໂດຍ salee (140 ຄະແນນ)

2 ຄຳຕອບ

0 ໂຫວດ
ເຄີຍລະເນາະໃຜຊິບໍ່ເຄີຍຸຸ
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ພຶດສະພາ 9 ໂດຍ onon (220 ຄະແນນ)
0 ໂຫວດ
ນອນທຸກມື້ເພື່ອຈິດແຈ່ມໃສ?
ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ ພຶດສະພາ 9 ໂດຍ Khammany (200 ຄະແນນ)
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.