0 ໂຫວດ

ກ່ຽວກັບ Web Development


ກະດານຂ່າວທີ່ LaoZaa ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວທຸກໆຄົນ (ຫລືອາດຈະມີຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຮ່ວມນຳ) ປະກອບສ່ວນສະແດງຄຳຄິດເຫັນ, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ, ຖາມ-ຕອບບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັ້ນຫນັກໄປທາງ Information Technology.

ເນື່ອງຈາກວ່າສະມາຊິກຂອງເຮົາເພີ່ມຂື້ນທຸກໆວັນ ແລະ ສະມາຊິກໃຫມ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນການໃຊ້ບອຣ໌ດໃນແຕ່ລະຫມວດຫລັກ ແລະ ຫມວດຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາການຕັ້ງກະທູ້ຊ້ຳກັນ, ຕັ້ງກະທູ້ຜິດຫມວດ ຫລື ມີບັນຫາໃນການໃຊ້ງານດ້ານອື່ນໆ. ໃນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານເອງ.

Web Development: ພັດທະນາເວັປດ້ວຍພາສາ CGI, PHP, ASP, JSP, HTML
-   ບົດຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກຽວກັບ Web Development ຈາກ Admin & Mod
-   ບົດຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກຽວກັບ Web Development ຈາກ ສະມາຊິກ
-   ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບບັນຫາ Web Development
-   ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
-   ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອອກແບບເວັປໄຊທ໌
-   ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ
-   ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນດ້ານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອອກແບບເວັປໄຊທ໌
-   ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການອອກແບບດ້ານໂຄງສ້າງ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

ການທີ່ທ່ານຕັ້ງກະທູ້ໃຫ້ຖືກຈຸດປະສົງຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກຕັ້ງກະທູ້ຜິດຫມວດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາກະທູ້ຂອງທ່ານບໍ່ເຫັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ LaoZaa ຈະມີ Moderators ທີ່ຖືສິດຍ້າຍກະທູ້ຂອງທ່ານອັດຕາໂນມັດຖ້າຫາກທ່ານຕັ້ງກະທູ້ຜິດບ່ອນ (ໃນກໍລະນີທີ່ Mod ມີເວລາ Mod ອາດຈະ PM ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າກະທູ້ຂອງທ່ານຖືກຢ້າຍຈາກບ່ອນໃດ)

ໃນເມື່ອຮັບຊາບກັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກທ່ານ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຊາວ LaoZaa ເອງ. ຂໍຂອບໃຈທີ່ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື.
credit:iMin
ໄດ້ຖາມ ທັນວາ 1, 2016 ໃນ Computer Zone ໂດຍ No Noy Seebounhueng (1,560 ຄະແນນ)

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.