+1 ໂຫວດ

ພາສາASSEMBLYແມ່ນຫຍັງພາສາAssemblyຄ້າຍໆ ກັບພາສາຄອມພິວເຕີ້ທົ່ວໄປ ສາມາດໃຊ້ສື່ຄວາມຫມາຍລະຫວ່າງມະນຸດແລະຄອມພິວເຕີ້
ມະນຸດເຮົາເອງສື່ສານກັນດ້ວຍພາສາທຳມະຊາດ (Natrual language) ອັນໄດ້ແກ່ ພາສາລາວ,ອັງກິດ,ຂະແຫມນ, ໄທ,ພະມ້າ,ຍີ່ປຸ່ນ,ຈີນ ແລະອີກຫລາຍໆໆ
ສຳຫລັບຄອມພີວເຕີ້ກໍ່ມີພາສາທີ່ຈະໃຊ້ໃນການສັ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກຫລືສື່ສານກັນໄດ້ແລະກໍ່ແມ່ນມະນຸດອີກເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ສ້າງຂະບວນການແປພາສາ
ທີ່ມະນຸດເຂົ້າໃຈໄປເປັນພາສາທີ່ມະນຸດຮູ້ເລື່ອງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃຈຄືການແປໄປເປັນພາສາເຄື່ອງຫານແປພາສາເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທີ
ແຕ່ລະວິທີກໍ່ແລ້ວແຕ່ຊະນິດຂອງຕົວແປພາສາ ຕົວແປພາສາຈະອ່ານໂປຣແກຣມທີ່ນັກຂຽນໂປຣແກຣມຂຽນຂື້ນ
ເຊຶ່ງເປັນພາສາທີ່ມະນຸດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ແລ້ວແປໄປເປັນພາສາທີ່ເຄື່ອງເຂົ້າໃຈ ຕົວແປພາສາທີ່ແປພາສາຫລັງຈາກອ່ານໂປຣແກຣມຈົນຫມົດແລ້ວ
ຈື່ງຈະເຮັດວຽກເອີ້ນວ່າ ຄອມໄພລ໌ເລີ້(Complier) ຕົວແປພາສາທີ່ອ່ານໂປຣແກຣມເຂົ້າມາຫນື່ງບັນທັດແລ້ວຈັດການແປແລະເຮັດວຽກເລີຍເອີ້ນວ່າ
ອິນເຕີພຮີເຕີ້์ (Interpreter) ສຳລັບຕົວແປພາສາທີ່ໃຊ້ແປພາສາແອດແຊມບຣີໄປເປັນພາສາເຄື່ອງເຊີ່ງມີຊື່ເອີ້ນສະເພາະວ່າແອດແຊມເບີຣ (Assembler) ເຊິ່ງເປັນຕົວແປພາສາຊະນິດຄອມໄພລເລີ່

ເຮົາກໍ່ຮູ້ຈັກກັບມັນໄປແລ້ວມື້ຫນ້າຈະມາຮຽນຄວາມຮູ້ເບື້ງຕົ້ນກ່ຽວກັບພາສາແອດແຊມບຮີ່

ແປຈາກ : http://webhost.ricr.ac.th/srinuan/
Devsmudger 
LHT.
credit:devsmudger
ໄດ້ຖາມ ທັນວາ 1, 2016 ໃນ Computer Zone ໂດຍ No Noy Seebounhueng (1,560 ຄະແນນ)

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.