ຜູ່ໃຊ້ Bobby Keobualay

ສະມາຊິກສຳລັບ: 8 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ 10, 2016)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ: saleumsack
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ: saleumsack.com
ກ່ຽວກັບ: ຊື່ Bobby ເອີ້ນ ທີຮັກ ກໍໄດ້ :)
ຜູ່ສ້າງກຸ່ມລັບ "ຄົນມັກກິນຊີ້ນດາດ" ໃນ facebook ມີສະມາຊິກກວ່າ 500+ ຄົນ(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດືງເຂົາເຂົົ້າມາເອງ ຮ່າຮ່າຮ່າ)

ກິດຈະກຳໂດຍ Bobby Keobualay

ຄະແນນ: 340 ຄະແນນ (ອັນດັບ #6)
ຄຳຖາມ: 2
ຄຳຕອບ: 3
ຄຳເຫັນ: 3
ໂຫວດໃນ: 5 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 5 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 2 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Bobby Keobualay