ຜູ່ໃຊ້ LoungOS

ສະມາຊິກສຳລັບ: 9 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ພະຈິກ 16, 2016)
ປະເພດ: ຊຸບເປີ້ຜູ່ເບິ່ງແຍງລະບົບ
ສິດທິພິເສດ: ຈັດໝວດໝູ່ຄຳຖາມຄືນໃໝ່
ແກ້ໄຂຄຳຖາມ
ແກ້ໄຂຄຳຕອບ
ແກ້ໄຂຄຳເຫັນ
ແກ້ໄຂໂພສແບບງຽບໆ
ກຳລັງປິດຄຳຖາມ
ກຳລັງເລືອກຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມ
ເບິ່ງ IP ທີ່ໂພສໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່
ເບິ່ງໃຜທີ່ລົງຄະແນນ ຫຼື ຕິດທຸງໃຫ້ໂພສ
ອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດໂພສ
ການເຊື່ອງ ຫຼື ສະແດງໂພສ
ກຳລັງລຶບໂພສທີ່ຖືກເຊື່ອງ
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
ຊື່ເຕັມ: LoungOS
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ LoungOS

ຄະແນນ: 1,090 ຄະແນນ (ອັນດັບ #3)
ຄຳຖາມ: 6
ຄຳຕອບ: 9 (ເລືອກ 1 ຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ)
ຄຳເຫັນ: 6
ໂຫວດໃນ: 2 ຄຳຖາມ, 4 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 6 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 15 ໂຫວດເຫັນດີ, 1 ໂຫວດບໍ່ມັກ

Wall ສຳລັບ LoungOS

ທົດສອບ Wall Post
ທັນວາ 8, 2016 ໂດຍ LoungOS