ຜູ່ໃຊ້ Zolalaos

ສະມາຊິກສຳລັບ: 8 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ 8, 2016)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ: ອະນຸສັກ ແກ້ວສອນສິດ
ສະຖານທີ່: Laos
ເວັບໄຊ: Duckzzone.com
ກ່ຽວກັບ: ເປັນຄົນທີບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງເປັນຊິ້ນເປັນອັນ...ຫະຫະ

ກິດຈະກຳໂດຍ Zolalaos

ຄະແນນ: 270 ຄະແນນ (ອັນດັບ #9)
ຄຳຖາມ: 0
ຄຳຕອບ: 3
ຄຳເຫັນ: 2
ໂຫວດໃນ: 3 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 1 ໂຫວດມັກ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Zolalaos