Registration Agreement


ອ່ານກ່ອນທີ່ຈະ Zaa!

ສະບາຍດີ ທ່ານຊາຍສຸດລໍ່ ແລະ ທ່ານຍິງສູດດດງາມ
ຂໍຕ້ອນຮັບສູ່ Laozaa.com ເດີ້ ^^

ກະລຸນາອ່ານກົດໃນການນຳໃຊ້ webboard ຂອງເຮົານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໂພສ໌ເດີ້:
1./ ຫ້າມໂພສ໌ ສິ່ງທີ່ມີເນື້ອໃນ ຫລົບລູ່, ດູຖູກ, ມິ່ນປະມາດ, ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານໃດໆ ຢ່າງເດັດຂາດໃນບອດຂອງພວກເຮົາ.
2./ ແຂກຜູມີກຽດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫມັກສະມາຊິກຈະບໍ່ສາມາດ ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ຕອບ ກະທູ້ໄດ.
3./ ສະມາຊິກ ຈະມີຕຳແຫນ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບຈຳນວນ Post ດັ່ງນີ້:
 
Zaaມາໃຫມ່         ຈຳນວນ      0      Post
Zaaຂຶ້ນບ່າວ          ຈຳນວນ    20      Post
Zaaໄວທອງ          ຈຳນວນ    40      Post
Zaaລຸ່ນເກົ໋າ           ຈຳນວນ  200      Post
Zaa ເກົ໋າກຶກ          ຈຳນວນ  500      Post

4./ ສຳຫລັບການເວົ້າຈາໂອ້ລົມສົນທະນາ ກໍ່ຂໍໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ:

ຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະບໍ່ສຸພາບ ເພາະໃນນີ້ແມ່ນອີກສັງຄົມຫນຶ່ງແລ້ວ ແລະໃນພາຍພາກຫນ້າເວບເຮົາກໍ່ຈະມີ ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາອີກຫລາຍໆ ສະນັ້ນ ການເວົ້າຈາໂດຍໃຊ້ຄຳຫຍາບຄາຍ ແລະຄຳທີ່ບໍ່ສຸພາບນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມປານໃດ (ເອົາເກັບໄວ້ລົມກັນສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້ ເຮົາມີລະບົບຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ).

5./ ບໍ່ຄວນພະຍາຍາມທີ່ຈະ ປັ້ມ, ປັ່ນ, ຂຸດ ກະທູ້ ຫລືວ່າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ອອກນອກເລື່ອງຂອງກະທູ້ທີ່ຕັ້ງມາ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ກະທູ້ນັ້ນໆ ກາຍເປັນກະທູ້ທີ່ບໍ່ມີສາລະ.

6./ ຫ້າມກະທຳການອັນເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຫມິ່ນປະມາດ ຫຼືກ່າວສິ່ງໃດ ໆ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບຕໍ່ຊາດບ້ານເມືອງ, ພັກ-ລັດ ແລະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວໂດຍເດັດຂາດ.

7./ ການຕັ້ງກະທູ້ຖາມບັນຫາ ຫຼື ຂໍໂປຣແກຣມໃດໆນັ້ນ ຂໍໃຫ້ຕັ້ງຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ຖືກຕາມຈຸດປະສົງ, ເພື່ອຈະໄດ້ສະດວກເວລາທີ່ມາຊອກຄືນພາຍຫຼັງ ແລະ ສະດວກຕໍ່ຜູ້ຕອບ ທັງສະດວກກັບຜູ້ຖາມເອງ.

-----------------------------------------------------------------------------------


You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.