Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Developer Zone => Mobile Development => Topic started by: Noy_Smile on September 04, 2017, 11:36:01 PM

Title: ເກມແປກໆ ເປືອງແຣັມໂຫດໆ
Post by: Noy_Smile on September 04, 2017, 11:36:01 PM
ກຳລັງສ້າງເກມ ໃຜມັກສ້າງເກມ ແອດເອົາຢູ່ເຟກແນ່ເດີ
https://www.facebook.com/noy.errer/videos/1283825905063168/

ປລ.ເລີ່ມຫາເລື່ອງປັ້ມກະທູ້ໄວ້ລະເດະ ແອດມິນ