Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Tech Zone => Software => Topic started by: Aloun on August 30, 2017, 09:57:50 AM

Title: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: Aloun on August 30, 2017, 09:57:50 AM
ສະບາຍດີ

ທ່ານໃດມີ ຟັອນ ພາສາລາວທີ່ເປັນຈ້ຳເມັດຂໍແດ່ ( ເອົາໄວ້ພີມພະຍັນຊະນະ ພາສາລາວ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫ້ອງ ອະນຸບານ ເຝິກຂຽນ),
ຖ້າເປັນພາສາອັງກິດຈະເປັນພະເພດ ( Dot fonts ) ແຕ່ພາສາລາວບໍ່ຮູ້ຊື່ຟັອນ ກໍເລີຍບໍ່ຮູ້ຈະໄປດາວໂຫລດເອົາຢູ່ໃສ?

(ຕົວຢ່າງຟັອນ ພາສາອັງກິດທີ່ເປັນຈ້ຳເມັດ  https://ibb.co/cvrMU5

Thanks !
Title: Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: Os555 on August 30, 2017, 11:53:20 AM


ຈື່ໄດ້ວ່າເຄີຍມີ ດຽວຂໍໄປຊອກເບິ່ງກ່ອນເດີ້

ທ່ານໃດມີກໍລອງເອົາມາແບ່ງປັນແດ່ເດີ້
Title: Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: Noy_ss5555 on September 15, 2017, 02:26:21 PM
ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຖືກຕາມທີ່ຕ້ອງການບໍ່ ມັນມີຫຼາຍແຕ່ກະບໍ່ຄົບ ນີ້ກະມີແຕ່ທີ່ສະສົມໄວ້
https://goo.gl/MGvjWv (https://goo.gl/MGvjWv)
Title: Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: thebrown on September 16, 2017, 11:10:25 PM
ຂອງ mac ເຮົາມີເດິ້
Title: Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: Os555 on September 17, 2017, 08:39:45 AM
ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຖືກຕາມທີ່ຕ້ອງການບໍ່ ມັນມີຫຼາຍແຕ່ກະບໍ່ຄົບ ນີ້ກະມີແຕ່ທີ່ສະສົມໄວ້
https://goo.gl/MGvjWv (https://goo.gl/MGvjWv)

ຂອບໃຈສຳລັບການແບ່ງປັນ
ພໍດີໄປຊອກແລ້ວບໍ່ເຫັນ ຍັງດີທີ່ເຈົ້າມາແບ່ງປັນ
Title: Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
Post by: Noy_ss5555 on September 18, 2017, 09:22:47 AM
ຂອງ mac ເຮົາມີເດິ້

ຂໍວາບນຳແນ່ ຂອບໃຈ