Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Lifestyle (ການດຳລົງຊີວິດ) => ປັນຫາຊີວິດ - ສັງຄົມ => Topic started by: thebrown on October 18, 2017, 10:45:08 PM

Title: ເປັນຫຍັງ? ເວົ້າຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນມັກຕື່ນເຕັ້ນ
Post by: thebrown on October 18, 2017, 10:45:08 PM
ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?
Title: Re: ເປັນຫຍັງ? ເວົ້າຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນມັກຕື່ນເຕັ້ນ
Post by: Noy Smile on November 20, 2017, 09:11:29 AM
 8) ;D :) ອາດເປັນຍ້ອນ ຕັ້ງໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຄືກັບການບອກຮັກ ຄົນຮັກຜ່ານຝູງຊົນ ປະມານນັ້ນລະ
ປລ. ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ ເພາະເຈີກາກັບຕົວ ຫາທາງລົງເວທີເກືອບບໍ່ຖືກ ແຮະໆ :-\
Title: Re: ເປັນຫຍັງ? ເວົ້າຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນມັກຕື່ນເຕັ້ນ
Post by: smartcat on December 10, 2017, 11:03:46 AM
ໃຜໆກໍເປັນ ມັນເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
ຂ້ອຍເປັນອາຈານມາ 9 ປີ ເວລາເຈິໜ້ານັກສຶກສາໃໝ່ກໍຍັງຕື່ນເຕັ້ນເລີຍ