Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

ຫມວດສົນທະນາທົ່ວໄປ (General Discussion) => Chit-Chat ສົນທະນາທົ່ວໄປ => Topic started by: Bio Thanin on January 08, 2018, 08:10:09 PM

Title: ທີມຫຼົ້ມ
Post by: Bio Thanin on January 08, 2018, 08:10:09 PM
ເຮົາຮັກໃນສິ່ງມີ່ເຮົາເຮັດແຕ່ດ້ວຍກຳລັງຂອງຕົວເອງແລ້ວມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະພາເຮົາໄປຮອດຝັ່ງຝັນເມື່ອເຮົາຕ້ອງເສຍຝາກເທັກນິກທີ່ເປັນກຳລັງຫຼັກໄປ ຄວນເຮັດແນວໃດ
<!-More Cry ->
Title: Re: ທີມຫຼົ້ມ
Post by: smartcat on January 08, 2018, 11:27:43 PM
ຮູ້ສຶກວ່າສິດຂ້ອຍຈະດຣາມາເນາະຊ່ວງນິ ເປັນຫຍັງຫຼາຍບໍ່ນິ?
ທີມພັງ ເຮົາຢ່າພັງ
ສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນລະ

ເບິ່ງທີມເຊຍລີດເດີ້ຫັ້ນເດ້ ເຂົາເຈິມາໜັກ ເຂົາຍັງໄດ້ທີ 3 ເລີຍ ຫະຫະ
ກ່ຽວກັນບໍ່ນິ
Title: Re: ທີມຫຼົ້ມ
Post by: Os555 on January 12, 2018, 10:45:42 PM
ຕັ້ງສະຕິ.

 ແລ້ວເວລາພິມພາສາລາວກໍໃຫ້ຍະວ່າງ ແລ້ວມັນຈະຕົກແຖວໃຫ້ເອງ

ປລ. ທີມພັງກໍຫາທີມໃຫມ່ ງ່າຍໆເລີຍ
ຈົ່ງເຮັດໂຕ ໃຫ້ທີມງໍ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະຫລໍ່ເອງ
Title: Re: ທີມຫຼົ້ມ
Post by: smartcat on January 15, 2018, 03:34:35 PM
ຕັ້ງສະຕິ.

 ແລ້ວເວລາພິມພາສາລາວກໍໃຫ້ຍະວ່າງ ແລ້ວມັນຈະຕົກແຖວໃຫ້ເອງ

ປລ. ທີມພັງກໍຫາທີມໃຫມ່ ງ່າຍໆເລີຍ
ຈົ່ງເຮັດໂຕ ໃຫ້ທີມງໍ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະຫລໍ່ເອງ

ມັກອັນພິມພາສາລາວກໍໃຫ້ຍະວ່າງ