Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Developer Zone => Software Development => Topic started by: thebrown on January 31, 2018, 10:45:44 AM

Title: ສອບຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງ License opensource ຕ່າງໆວ່າມີກົດແນວໃດ?
Post by: thebrown on January 31, 2018, 10:45:44 AM
ດັ່ງກະທູ້ເລີຍນໍ. ສ່ວນໜື່ງກໍແມ່ນຈະເຮັດ opensource ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເລືອກ License ໃດດີ?
Title: Re: ສອບຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງ License opensource ຕ່າງໆວ່າມີກົດແນວໃດ?
Post by: Os555 on February 11, 2018, 01:01:07 PM


ຫາກຈະໃຫ້ແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂກໍ GPL ໄປເລີຍ