Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Lifestyle (ການດຳລົງຊີວິດ) => ກິລາ => Topic started by: kongkeaw on June 09, 2018, 06:38:57 AM

Title: Roma ຍືມ Bryan Cristante ຈາກ Atalanta.
Post by: kongkeaw on June 09, 2018, 06:38:57 AM
(https://scontent.fvte1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34776567_176445619738186_4000043032928845824_o.jpg?_nc_cat=0&oh=926b7db3b3c9d0fad57ba87c5ec0ac47&oe=5BACAE09)Roma ປະກາດຢືມໂຕ Bryan Cristante ກອງກາງຊາວ Italy ຈາກສະໂມສອນ Atalanta ຄູ່ແຂ່ງໃນສືກ Serie A ດ້ວຍສັນຍາຢືມໂຕ 1 ລະດູການ ແລະ ເງື່ອນໄຂບັງຂັບຊື້ຂາດ 15 ລ້ານ Euro ຫາກນັກເຕະເຮັດຜົນງານຕາມທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງກໍຈະເຊັນສັນຍາເຖີງປີ 2023 ufabet (http://www.ufa189.com/ufabet/)