Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Hin_B

Pages: [1]
1
6 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸຍືນ

     ປົກກະຕິແລ້ວໂດຍທົ່ວໄປຜູ່ຊາຍຈະມີອາຍຸສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າແມ່ຍິງ ໂດຍອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ່ຊາຍຢູ່ທີ່ 79 ປີ ສ່ວນຜູ່ຍິງຢູ່ທີ່ 82 ປີ ຜູ່ຊາຍຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມຫາຫຼາຍວິທີເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີອາຍຸຍືນຂຶ້ນ ພ້ອມກັບການມີຄວາມສຸກໄປພ້ອມ ເຊິ່ງຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ່ຊາຍນັ້ນມີຜົນຕໍ່ອາຍຸ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມ ກັນເລີຍ.

1. ການເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງແມ່ຍິງ ອາດເປັນເລື່ອງລາມົກ ແຕ່ມີຜົນການວິໄຈພົບວ່າການທີ່ຜູ່ຊາຍໄດ້ເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງແມ່ຍິງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ຊາຍມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ, ອາລົມດີຂື້ນ   
ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ໍ່ສຸຂະພາບທາງຈິດ
2. ການມີເພດສຳພັນເລື່ອຍໆ ເພາະຮ່າງການຈະມີການຫຼັ່ງຮໍໂມນຄວາມສຸກອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ
3. ຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານຫຼັງອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
4. ຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ມີລູກຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າຜູ້ຊາຍໂສດ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຄິດຢາກຈະມີລູກ ສະເລ່ຍ 2 ປີ
5. ຜູ່ຊາຍທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ ມັກເຮັດກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຮືອນຊານ ຫຼື ການອອກກຳລັງກາຍອື່ນໆ ຈະມີອາຍຸທີ່ຍືນຍາວກວ່າຜູ່ຊາຍທີ່ຢູ່ລ້າໆບໍ່ມັກເຮັດຫຍັງ
6. ຜູ່ຊາຍທີ່ໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການດູແລຮໍໂມນເພດຊາຍ ເພາະເມື່ອຜູ່ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ລະດັບຮໍໂມນເທສເຕີໂຣນຈະຫຼຸດລົງປະມານ 1% ຕໍ່ປີ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຄວນຄວບຄຸມຮັກສາຮໍໂມນຫຼາຍຂຶ້ນ ງ່າຍໆພຽງໝັ່ນກິນອາຫານປະເພດ ໄຂ່ຂາວ, ຖົ່ວ ຫຼື ຫອຍນາງໂລມ ເປັນປະຈຳ

2
4 ພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ

     ມັນມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າບາງພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງໃນຄໍລຳ ສາລະໜ້າຮູ້ມື້ນີ້ ແອັດມິນມີ 4 ພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1. ນອນເກີນເວລາ ຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຄົນທີ່ນອນ 10 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປແມ່ນຈະຕຸ້ຍງ່າຍກວ່າຄົນນອນຕາມເວລາປົກກຕິຄືມື້ໜຶ່ງບໍ່ກາຍ 7-9 ຊົ່ວໂມງ
2. ຕອນເຊົ້ານອນຕື່ນສວາຍບໍ່ໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ 20-30 ນາທີກໍ່ຍັງດີ
3. ຄົນທີ່ບໍ່ມັກອອກຳລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ
4. ຄົນທີ່ບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າແຕ່ໄປເນັ້ນກິນອາຫານສວາຍ ແລະ ອາຫານຄ່ຳໃນປະລິມານຫຼາຍ

3
ຂໍ້ເສຍຂອງຜົມບໍ່ແຫ້ງດີແລ້ວເຂົ້ານອນ

ຄົນໃດທີ່ມັກສະຜົມຕອນກາງຄືນ ຜົມບໍ່ແຫ້ງດີແລ້ວເຂົ້ານອນ ຄວນອ່ານດ່ວນໆ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1. ຈະມີອາການປວດຫົວ ຫຼື ເປັນຫວັດໄດ້
    ນອນໃນເວລາຜົມປຽກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກປວດຫົວໃນເວລາຕື່ນຂຶ້ນມາ ຫຼື ອາດເຖິງຂັ້ນເປັນຫວັດໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວລາທີ່ເຮົານອນຫຼັບອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສູງຂຶ້ນ ເມື່ອກະທົບກັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມເຢັນຈາກໜັງຫົວຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຕ້ານທານຫຼຸດລົງ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກປວດຫົວເນື່ອງຈາກອຸນນະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນເອງ

2. ເຮັດໃຫ້ຜົມເສຍຫຼົ່ນງ່າຍ
    ຊ່ວງເວລາທີ່ຜົມຍັງປຽກນັ້ນເປັນເວລາທີ່ຮາກຜົມອ່ອນແອຫຼາຍທີ່ສຸດ ເວລານອນຫົວເຮົາຈະທັບເສັ້ນຜົມດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມຫຼຸດອອກໄດ້ງ່າຍ

3. ເຮັດໃຫ້ຜົມພັນກັນງ່າຍ
    ຜົມບໍ່ແຫ້ງດີເວລານອນຜົມຈະມັກເກາະກັນເມື່ອເວລາຕື່ນນອນມາຜົມເຮົາກໍ່ຈະຫຍຸ້ງພັນກັນ

4. ເກີດມີລັງແຄ ແລະ ມັກຄັນຫົວ
    ການເຂົ້ານອນໃນເລລາທີ່ຜົມຍັງຊຸ່ມຢູ່ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໝອນປຽກລະເກີດເຊື້ອແບດທີເຣຍ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ໜັງຫົວຂອງເຮົາມີເກີດເຊື້ອຣາ ຫຼື ຣັງແຄໄດ້ງ່າຍ ທັງຍັງຄັນພ້ອມ

4
ເລື່ອງລັບໆຂອງໜ້າເອິກແມ່ຍິງ

                ໜ້າເອິກເປັນສິ່ງທີ່ສາວໆທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເພາະມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເສີມສ້າງສະເໜ່ໃຫ້ກັບແມ່ຍິງແຕ່ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວໜ້າເອິກມັນຍັງມີເລື່ອງລັບໆເຊື່ອງໄວ້ ແລະ ມື້ນີ້ຄໍລຳສາລະໜ້າຮູ້ ແອັດມິນຈິ່ງມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກກັນ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1. ລັດສະນະຫົວນົມຈະມີ 4 ແບບ
    ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວຫົວນົມມີເຖິງ 4 ແບບ ໄດ້ແກ່:
-. ແບບທຳມະດາຄືຫົວນົມດູນອອກມາຈາກລານນົມແບບປົກກະຕິ.
-. ແບບແປ ຄືຫົວນົມພຽງກັບນົມເລີຍ.
-. ແບບຫົວນົມຕັ້ງຄືທັງຫົວນົມ ແລະ ລານນົມຈະຕັ້ງຂຶ້ນມາພ້ອມກັນເລີຍ.
-. ແບບລຸບໃນ ຄືຫົວນົມລຸບເຂົ້າໄປໃນລານນົມ
2. ກ່ອນເນື້ອໃນໜ້າເອິກອາດເປັນເນື້ອດີ ຫຼື ເນື້ອຮ້າຍ
3. ນົມອາດມີຂອງເຫລວໄຫລອອກມາເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຢູ່ຊ່ວງມີນ້ຳນົມກໍ່ຕາມ
4. ການນວດນົມແມ່ນຊ່ວຍກະຕຸ້ນຮໍໂມນເພດໄດ້
5. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມີໜ້າເອິກບໍ່ເທົ່າກັນ
6. ຂະໜາດໜ້າເອິກຈະຂຶ້ນກັບນ້ຳໜັກ ແລະ ກຳມະພັນ

ນີ້ຄືເລື່ອງລັບຂອງໜ້າເອິກ ບາງຂໍ້ພວກທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວບາງຂໍ້ພວກທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ

5
ກິນແອັບເປິ້ນເປັນປະຈຳມີດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ

ບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງແອັບເປິ້ນໃນແຕ່ລະສີວ່າມີຄຸນປະໂຫຍດຄືແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ

ແອັບເປີ້ນແດງ

-. ແອັບເປີ້ນສີແດງເຂັ້ມເປັນສາຍພັນທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຢູ່ໃນຜິວແອັບເປີ້ນສີແດງ
-. ມີລິດໃນການຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຫຼາຍທຽບເທົ່າກັບວິຕາມິນຊີເຖິງ 1,500 ມິນລີກຼາມ ເຊິ່ງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະເຫຼົ່ານນີ້ຈະໄປເຮັດໜ້າທີ່ຂັດຂວາງການເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍ
    ຮວມທັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂຣກອັນໄຊເມີ ແລະຍັງຊ່ວຍເລື່ອງຜິວພັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຮ່ອຍແຫ່ວໄວກ່ອນອາຍຸ

ແອັບເປີ້ນຂຽວ

-. ແອັບເປີ້ນຂຽວ ເຕັມໄປດ້ວຍປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃຍອາຫານທີ່ມີສູງ ຊ່ວຍໃນລະບົບຂັບຖ່າຍ ລະດັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ສູງ ແລະຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຢາກອາຫານໄດ້ດີອີກດ້ວຍ

ແອັບເປີ້ນເຫຼືອງ

-. ແອັບເປີ້ນຊະນິດນີ້ເຮົາອາດບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນປານໃດ ແຕ່ປະໂຫຍດຂອງແອັບເປີ້ນສາຍພັນນີ້ນັ້ນມີຫຼາຍ
   ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການບຳລຸງດວງຕາ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແຂງແຮງ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນແອັບເປີ້ນສີເຫຼືອງຍັງຊ່ວຍລ້າງສານພິດສະສົມໃນຕັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ແອັບເປີ້ນສີບົວ

-. ແອັບເປີ້ນສີບົວອົມແດງມີປະລິມານວິຕາມິນຊີຫຼາຍເຖິງ 1 ໃນ 4 ຂອງປະລິມານວິຕາມິນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງວິຕາມິນຊີນີ້ມີລິດເປັນສານຕ້ານອະນູມູນອິດສະຫຼະ
    ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜະໜັງຂອງຫຼອດເລືອດຝອຍແຂງແຮງຂື້ນ ແຖມຍັງຫຼຸດອາການເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວໄດ້ດີ

ຮູ້ຄຸນປະໂຫຍດແບບນີ້ແລ້ວສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກກິນແອັບເປິ້ນລອງຫາມາກິນເດີ້ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານເອງ

6
ອັນຕະລາຍການວາງໂທລະສັບໄວ້ຂ້າງຕົວເວລານອນ

ເຕືອນອັນຕະລາຍ !!! ເວລານອນໃຜມັກວາງໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ໂຕຕ້ອງອ່ານ!! ເພາະສ່ຽງ  ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ

       ງານວິໃຈລ້າສຸດພົບວ່າ ແປດໃນສີບຄົນມີການນຳໂທລະສັບມືຖືວາງໄວ້ຂ້າງໆຕົວໃນເວລານອນຕອນກາງຄືນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍເພື່ອໃຊ້ມັນຕັ້ງໂມງປຸກ.

       ເທື່ອໜ້າ ຫາກເຮົານອນບໍ່ຫຼັບຕອນກາງຄືນ ລອງເອົາໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາອອກໄປຈາກຫ້ອງນອນເບີ່ງ ຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂທລະສັບມືຖືສາມາດລົບກວນການນອນຫຼັບທີ່ດີຂອງເຮົາໄດ້

       ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ປັນຫາການນອນຫຼັບຕ່າງໆ ພະຍາຍາມນອນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກອື່ນໆ ການນອນຂອງເຮົາຈະເລີ່ມດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

        ນອກຈາກນີ້ ນອນກັບໂທລະສັບມືຖືອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຫົວໄດ້ ແລະ ວິນຫົວອີກດ້ວຍ

        ຕາມຄວາມເຫັນຂອງ ດຣ ຊາສ໌ ເຊສເລີ ປັນຫາຫຼັກຂອງໂທລະສັບມືຖືຄື ແສງປະດິດຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ສະໝອງຂອງເຮົາຈະຖູກຫຼອກໃຊ້ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາກາງເວັນ ແສງຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຊວໃນຈໍປະສາດຕາ ພື້ນທີ່ບໍລິເວນຮອບໆຂ້າງດວງຕາທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງສະໝອງ ເຊວໄວຕໍ່ແສງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາວ່າມັນເປັນເວລາກາງເວັນ

7
7 ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດກ່ອນນອນ

        ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ແນ່ນອນ ສຳລັບກ່ອນນອນຕ້ອງມີກິດຈະກຳເຮັດກ່ອນນອນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະນອນບໍຫຼັບ ຫຼືອາດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດກ່ອນນອນ ເຊິ່ງບາງພຶດຕິກຳກໍສົ່ງຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ ແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້

   1. ບໍ່ຖອດໂມງນອນ: ບາງຄັ້ງອາດລືມຖອດໂມງກ່ອນນອນ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່າ ໂມງ ຈະສົ່ງພະລັງງານກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ອາດລົບກວນຕໍ່ການນອນຫຼັບໄດ້
   2. ລົມໂທລະສັບຈົນຫຼັບ: ການລົມໂທລະສັບຈົນນອນຫຼັບ ຫຼືການວາງເຄື່ອງມືສື່ສານໄວ້ໃກ້ໂຕ ຄື່ນໂທລະສັບນອກຈາກຈະລົບກວນການນອນຫຼັບແລ້ວ ຍັງທຳລາຍສະໝອງຂອງຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ
   3. ບໍ່ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງກ່ອນນອນ: ສາວໆຫຼາຍຄົນ ມັກຈະບໍ່ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງອອກກ່ອນນອນ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່າ ມັນຈະທຳລາຍຜິວໃນໄລຍະຍາວ ເພາະກາງຄືນເປັນເວລາທີ່ເຮົາຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຜິວ
   4. ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆກ່ອນນອນ: ອາດເຮັດໃຫ້ປວດເບົາຕະຫຼອດໝົດຄືນ ແລະຖ້າໃຜຄ້ານ ກໍຈະກັ້ນນໍ້າປັດສະວະໄວ້ຈົນຕື່ນນອນຄ່ອຍໄປ ມັນຈະອັນຕະລາຍກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້
   5. ອ່ານໜັງສືກ່ອນນອນ: ອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໜັກກ່ອນນອນ ແລະນອນຫຼັບໄດ້ຍາກ
   6. ຄວນກິນເຂົ້າແລງກ່ອນນອນ 2-3​ ຊົ່ວໂມງ: ເພາະຫາກເຈົ້າກິນເຂົ້າແລງແລ້ວຮີບເຂົ້ານອນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະເຮັດວຽກໜັກໃນເວລາທີ່ເຮົາຫຼັບ
   7. ບໍ່ຄວນໃສ່ເສື້ອຊ້ອນນອນ: ສຳລັບໃຜທີ່ມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນອນ ຄວນເຊົາເຮັດພຶດຕິກຳແບບນີ້ດ່ວນ ເພາະມີການວິໄຈພົບວ່າ ການໃສ່ເສື້ອຊ້ອນເກີນ 12​ ຊົ່ວໂມງ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້

8
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກ້ວຍໄຂ່ ທີ່ຫຼາຍຄົນຄວນຮູ້

         ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ກ້ວຍໄຂ່ນອກຈາກຈະ​ເປັນ​ກ້ວຍ​ທີ່​ມີລົດ​ຊາດ​ຫວານ​ຫອມ​ ແລະ ແຊບ ​ທີ່ສຸດ​ ​ປະໂຫຍດ​ຂອງ​ກ້ວຍ​ໄຂ່​ ຍັງມີ ​ອີກ​ຫລາຍ​ເຊັ່ນ​: ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ເລືອດ​ຈາງ​, ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ທ້ອງ​ຜູກ​, ປ້ອງ​ກັນ​ລຳ​ໄສ້​ເປັນບາດ​,​ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ຄຽດ ​ແລະ ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຝອຍ​ແຕກ​, ພະຍາດ​ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ສູງ​, ບຳ​ລຸງ​ລະບົບ​ປະສາດ​, ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນຫະພູມ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ ເປັນ​ຕົ້ນ.​

         ປະໂຫຍດ​ຈາກ ​ກ້ວຍ​ໄຂ່​ມີ​ຢ່າງຫລວງ​ຫລາຍ​​ ຈາກ​ການ​ວິໄ​ຈ​ກ້ວຍ​ທັງ​ 3 ຊະນິດ​ ຄື​ ກ້ວຍ​ນ້ຳ​,​ ກ້ວຍ​ໄຂ່​ ແລະ ​ກ້ວຍງ້າວ ພົບ​ວ່າ​ ຖ້າ​ຮັບປະທານ​ໃນ​ປະລິມານ​ທີ່​ເທົ່າ​ກັນ​ ຄື:​ 100 ກລາມ​ ກ້ວຍ​ໄຂ່​ຈະ​ມີ​ເບ​ຕ້າ​ແຄ​ໂຣ​ທີນ​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດ​ເຖິງ​ 492 ໄມ​ໂຄຮກ​ລາມ​ ຂະນະ​ທີ່ກ້ວຍ​ນ້ຳ​ ​ແລະ​ ກ້ວຍງ້າວ​ມີ​ພຽງ​ 9 ໄມ​ໂຄຮກ​ລາມ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ​.

         ນອກ​ຈາກ​ນີ້,​ ກ້ວຍ​ໄຂ່​ຍັງມີ​ສານ​ຕ້ານ​ອະ​ນຸ​ມູນ​ອິດສະຫລະ​ຢູ່​ຫລາຍ​ ຊຶ່ງ​ສານ​ນີ້​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເກີດ​ເຊລ​​ມະ​ເຮັງ ​ແລະ ​ຢຸດຢັ້ງ​ການ​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ຂອງ​ເຊລ​ເນື້ອຮ້າຍ​ໄດ້​ ແລະ​ ມີ​ຄຸນປະໂຫຍດ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ສຳລັບ​ແມ່ນຍິງ​ຄື:​ ຫລຸດ​ຮອຍຫ່ຽວ​ກ່ອນ​ໄວອັນຄວນໄດ້.​

 

ທີ່ມາ: http://www.thailovehealth.com/

9
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂະແໜງຂອງສິນລະປະການແຕ້ມຮູບ

ບົດຄວາມນີ້ອາດຈະມີເນື້ອຫາບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເພາະໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ

ຂພຈ ຂຽນບົດຄວາມນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ຢາກຮູ້ວ່າ ຂະແໜງສິນລະປະການແຕ້ມຮູບມັນຫຍັງແດ່
ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ການແຕ້ມແບບໃດ ແມ່ນແນວໃດ ແລະ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂະແໜງໃດເໝາະສົມກັບທ່ານ.#1. ຫຼັກໆຂອງການແຕ້ມຮູບຈະແບ່ງອອກເປັນສອງຂະແໜງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: Traditional Art ແະ Digital Art
• Tradional Art ຄືການສ້າງງານສິນລະປະແບບບໍ່ມີ Digital ເຂົ້າຊ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ ດຽວຈະອະທິບາຍລະອຽດໃນຂໍ້ຕໍ່ໄປ
• Digtal Art ມີຄວາມໝາຍຄືກັບຊື່ນັ້ນລະ ນັ້ນກໍ່ຄືການສ້າງງານສິນລະປະດ້ວຍ Digital

Tradional Art
ຈະແບ່ງອອກເປັນຂະແໜງໃຫຍ່ສອງອັນຄື:
• Drawing
• Painting

Drawing
ຄືການແຕ້ມຮູບ ໂດຍໃຊ້ລາຍເສັ້ນຕ່າງໆນັ້ນເອງ, ອາດເປັນການແຕ້ມທີ່ເຮົາເຄີຍຮຽນໃນສະໄໝປະຖົມ ຫຼື ການທີ່ເຮົາແຕ້ມຫຼິ້ນຢູ່ເຈ້ຍ
ນັ້ນເອີ້ນ Drawing, ໂອ ການທີ່ແຕ້ມຮູບໃສ່ເຈ້ຍແລ້ວເອົາ scan ເຂົ້າຄອມ ກໍ່ຍັງຕົກເປັນຂະແໜງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
Painting
Painting ຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກແລ້ວ ຄືນພາບຂຽນ ນັ້ນເອງ, ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັບ Drawing ບ່ອນທີ່ຈະເປັນຄ້າຍໆການແຕ້ມດ້ວຍສີຫຼາຍກວ່າ
ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍໆ ທີ່ມືສິນບ້ານເຮົາມັກແຕ້ມຕາມຮ້ານ ຫຼື Gallery ນັ້ນເອງ. (ງ່າຍໆ ກໍ່ຄຶດຫາ Mona Lisa Smile ຂອງ Leonado)

ທັງ Drawing ແລະ Painting ຈະມີຂະແໜງຍ່ອຍອອກມາ ທີ່ເຈາະຈົງລົງໄປ ຄ້າຍໆກັນທີ່ກ່ຽວກັບການແຕ້ມຮູບ
• People ການແຕ້ມຮູບຄົນທົ່ວໆໄປ
• Animals ການແຕ້ມຮູບທີ່ກ່ຽວກັບສັດສາວາສິ່ງ
• Fantasy ການແຕ້ມຮູບທີ່ໄປໃນແນວແຟນຕາຊີ ຫຼື ບໍ່ມີຈິງ, ອາດຈະເປັນແບບຍຸກອະດີດ ເຊັ່ນ: ພະຍານາກ, ມັງກອນ ຫຼື ຈະເປັນແບບຍຸກອະນາຄົດ ເຊິ່ງຈະເອີ້ນວ່າ Sci-Fi
• Anthro ການແຕ້ມຮູບຂະແໜງນີ້ຄືການແຕ້ມຮູບ ກຶ່ງຄົນ ກຶ່ງສັດ ແຕ່ອີ່ຫຍັງເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງຈາກ Fantasy? ກໍ່ເພາະຖ້າເປັນມັງກອນ ກໍ່ຈະເປັນມັງກອນ
ກຶ່ງຄົນ. ຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແຕ້ມເປັນປະຈຳນັ້ນລະ ພໍຄຶດອອກເນາະພີ່ນ້ອງ.
• Landscapes ການແຕ້ມຮູບທິວທັດຕ່າງໆ. ຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ້ມຮູບພູ, ນາເຂົ້າ, ແມ່ນ້ຳ ນັ້ນລະ Landscapes

Digital Art
ຂະແໜງຫຼັກໆກໍ່ຈະມີແຕກອອກເປັນ
• Digital Drawing
ຄືການແຕ້ມຮູບດ້ວຍ Digital ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ Tablet ເປັນຫຼັກ.
    > ຂະແໜງຍ່ອຍຂອງ Digital Drawing ກໍ່ຈະຄືກັບ Drawing ແລະ Painting.
• Vector / Illustrations
ແມ່ນການສ້າງງານສິນ ໃນລັກສະນະ Vector ຕົວຢ່າງງ່າຍກໍ່ຄືກັບທີ່ທ່ານບູ້ ແລະ ທ່ານໂຕ້ເພິ່ນມັກແຕ້ມ
ຈຸດແຕກຕ່າງຈາກ Digital Drawing ຄືຄວາມຄົມຊັດທີ່ສູງກວ່າ ແຕ່ຮູບຈະບໍ່ສົມຈິງເທົ່າກັບ Digiatal Drawing ໄດ້
Vector ຈະສາມາດແບ່ງອອກໄປຍ່ອຍໆໄດ້ອີກຫຼາຍອັນ ແຕ່ໃນບົດຄວາມນີ້ຂໍແບ່ງເປັນແຕ່ອັນທີ່ໂດດເດັ່ນ.
    > General ຮູບ Vector ທົ່ວໆໄປ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນິຍົມຫຼາຍໃນການສ້າງສື່ ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະດົນຕີ ເຫັນໄດ້ເລື່ອຍໆຈາກຊ່ອງ MTV ຫຼື Channel [V] ເຊິ່ງຈະມີຮູບຕຶກ,​ ລຳໂພງ, ລູກສອນ ຯລຯ ປະມານນັ້ນ.
    > Abstracts ແມ່ນສິນລະປະທີ່ບໍ່ມີໂຕຕົນກໍ່ວ່າໄດ້ ເຊັ່ນຮູບສີຍ້ອຍ, ຮູບເສດສີຕ່າງໆ ເຊິ່ງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ.
• Flash
ຂະແໜງນີ້ຄືຈະຄຸ້ນຫູກັນດີ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈດ້ານນີ້ ນັ້ນຄືການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວນັ້ນເອງ
   > Animations ຄືການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນກາຕູນ ຯລຯ.
   > Interface ຂະແໜງນີ້ກໍ່ກຳລັງມາແຫ່ງໃນຊ່ວງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງປຸ່ມກົດ, ຮູບຊົງເວັບໄຊທ໌.

ເປັນອັນໝົດແລ້ວສຳລັບຂະແໜງການແຕ້ມຮູບຫຼັກໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານໆຄວນຮູ້ໄວ້
ຍັງມີຂະແໜງ Graphic ອື່ນໆອີກຫຼາຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການແຕ້ມຮູບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ໂອ ໃນປັດຈຸບັນ ການສ້າງ Theme ຕ່າງກໍ່ກາຍເປັນສິນລະປະ ຂະແໜງໜຶ່ງໄປແລ້ວ
ຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍເນາະ.
ນັ່ງພິມມາດົນ ໄປແຕ້ມຮູບຕໍ່ກ່ອນ!
;D

Defago

Pages: [1]