Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LaeNOC

Pages: [1]
1
ໃຜ​ມີຂໍ້ມູນ​ກ່ຽວກັບ deepweb ຊ່ວຍແບ່ງປັນແດ່

2
UnRead ເປັນແອບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາອ່ານຂໍ້ຄວາມໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດແອບນັ້ນ ແລະເວລາທີ່ອ່ານໃນ UnRead ມັນຈະບໍ່ບອກວ່າເຮົາໄດ້ອ່ານແລ້ວ ສະນັ້ນ Unread ເລີຍເປັນອີກແອບທີ່ສະດວກເວລາບໍ່ມີເວລາ(ຄ້ານ)ຕອບ
\
    ລິ້ງດາວໂຫລດ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=near.app.unread&hl=th&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
  • ໂດຍການໃຊ້ງານກໍ່ງ່າຍໆ[/li
]
ເມື່ອເຮົາເປີດແອບທຳອິດມັນກໍ່ຈະຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ເຮົາກໍ່ ALLOW
ຫຼັງຈາກ ALLOW ກໍ່ກົດລູກສອນທີ່ມີວົງມົນສີສົ້ມອ້ອມໄວ້
ແລ້ວເຮົາກໍ່ມາປັດວົງມົນໃຫ້ມາຢູ່ດ້ານຂວາດັ່ວຮູບ
ຫຼັງຈາກນັ້ນເວລາມີຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເຮົາກໍ່ສາມາດເຂົ້າມາເບິ່ງໃນ UnRead ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໄປເປີດແອບນົ້ນແລະອີກຝ່າຍກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາອ່ານໄປແລ້ວ
[/list]

3
ການທີ່ເບິ່ງ Youtube ແລ້ວມີໂຄສະນາມໃາລົບກວນອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນລຳຄານພໍສົມຄວນ ແລະ ບາງເວລາທີ່ເຮົາຢາກຈະປິດຈໍແລ້ວຟັງເພງມ່ວນໆກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ລ່່າສຸດໄດ້ມີນັກຂຽນໂປແກມຄົນໜຶ່ງໃນເວບ XDA ຊື່  moonlightdrive ໄດ້ຂຽນແອບ Youtube ທີ່ສາດຫຼິ້ນວີດີໂອທີ່ບໍ່ມີໂຄສະນາ ແລະ ຫຼິ້ນວີດີໂອໃນຂະນະທີ່ປິດຈໍ
ເຊິ່ງສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່https://drive.google.com/file/d/1vArje75o3625xbO1vA0dGHqKUoHmAgMV/view
ຖ້າຢາກເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ Google ຕ້ອງໂຫລດໄຟລເສີມhttps://drive.google.com/file/d/0B7J8Vg3f_nGvaFdTdnh6TjRmUms/viewPages: [1]