Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Outhai Os Saioudom

Pages: [1]
1

ຜູ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມັກຜູ້ຊາຍ ທີ່ອົບອຸ່ນ ລົມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຢູ່ໃກ້ແລ້ວເຂົາຮູ້ສຶກສະບາຍ
ສຳຄັນຄື ຮູ້ທັນເຂົາແຕ່ແລະປັບໂຕໃຫ້ເຂົາກັບເຂົາໃຫ້ໄດ້

2

ຄວາມເຫັນສ່ວນໂຕແມ່ນ ຄວນແບ່ງເປັນ2ສ່ວນ 1 ຖືຫລຽນໃຫຍ່ໄວ້ ອີກ ສ່ວນ1 ກໍເອົາໄປຢອດຕາມຫລຽນນ້ອຍ
ຖາມວ່າຫລຽນໃດດີ ອັນນີ້ບອກເລີຍວ່າ ຫລຽນໃດກໍມີໂອກາດຂຶ້ນຫມົດເລີຍ ສ່ວນໂຕມັກ ETH, LTC, ແລະຍັງຖື  omg ໄວ້ ຈຳນວນນຶ່ງ

3
Quote
ຄຳຖາມ 1
 ການຊື້ຂາຍ Bitcoins ຫຼື Cyptocurrency ຢູ່ປະເທດລາວຜິດກົດໝາຍຫຼືບໍ? ເພາະໄດ້ຍິນຂ່າວຢູ່ທາງປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້ ຫຼື ຂາຍ ບິດຄອຍ?

ຍັງບໍ່ຜິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກົດຫມາຍຮອງຮັບ ຫມາຍຄວາມວ່າຫາກຖືກໂກງ ຫລື ເກີດຄະດີຄວາມຂຶ້ນມາ ສານ ຫລື ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ນຳ

Quote
ຄຳຖາມ 2
 ຂພຈ ມີ Bitcoins ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ Blockchain ແລະ Coinbase Wallet ແຕ່ຢາກຖອນອອກມາໃຊ້ເປັນເງິນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?
 ທ່ານໃດພໍຮູ້ wallet ໃດແດ່ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບທະນາຄານໃນ ສ ປ ປ ລາວ?

ເທົ່າທີ່ລອງມາແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີ ເຄີຍມີຂອງ  skrill ແຕ່ໄດ້ຂ່າວວ່າ ປີນີ້ມັນປິດບໍ່ໂອນມາລາວແລ້ວ
ມີອີກວິທີນຶ່ງຫາກຢາກໄດ້ເງີນສົດແມ່ນເອົາມາແລກກັບ ລຸງເດີ້ ຫະຫະQuote
ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນ Bitcoins to Bank Account ຂອງ ເວບໄຊທ exkash.com ແລະ virwox.com ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້?

ອັນນີ້ບໍ່ເຄີຍລອງເລີຍ

4

ຕາມສະຖິຕິຂອງໂລກ
Angular-s
ReactJS
Vue.js

ປະມານນີ້ລະ
ແຕ່ລຸງໃຊ້ ມັກ Angular

5


ສະບາຍດີ ຊື່ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ
ສະຫມັກສະມາຊິກມາທາງ Facebook login
ມັກໃນການແບ່ງປັນ ຝັນຢາກເຫັນໂລກນີ້ສວຍງາມໄປດ້ວຍມິດຕະພາບ

ແລະ ກະທູ້ນີ້ຄືການທົດສອບໂພສເລີຍ

Pages: [1]