Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thebrown

Pages: [1] 2
1
ດັ່ງກະທູ້ເລີຍນໍ. ສ່ວນໜື່ງກໍແມ່ນຈະເຮັດ opensource ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເລືອກ License ໃດດີ?

2
ຖ້າເອົາ Sure, ເລີ່ມຈາກປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກໂຕເອງໃຫ້ດູດີ. ການຈະໃຫ້ສາວຫຼົງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ,ສົນໃຈທຸກໆເລື່ອງ ຮ່າຮ່າ
ສ່ວນຄວາມຮັກນັ້ນແມ່ນຢູ່ທີ່ໃຈ ເຮົາຈິງໃຈຫຼາຍຊຳໃດຄວາມຮັກກໍຈະກັບມາຫາຄືນເຮົາຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ສູດນີ້ອາດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະຄຳວ່າຮັກຂອງແຕ່ລະຄົນມັນຕີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໃຊ້ຄວາມກ້າສະແດງອອກເຂົ້າໄປລົມ, ສຶກສາເບິ່ງໃຈກັນເລີຍ ຜົນລັບບໍ່ວ່າຈະສົມຫວັງ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮັກໄປແລ້ວ. ທ້າຍສຸດຄວາມຮັກນັ້ນມັນສວຍງາມສະເໝີ

3
ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?

4
#Native App: ການຂຽນແບບສະເພາະ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ XML( ຄ້າຍໆພາສາ HTML ມີການໃຊ້ tag ເປັນຊັ້ນໆ)
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  Java, Kotlin(ພາສາໃໝ່ທີຕໍ່ຍອດມາຈາກ Java), ໃຊ້ Android Studio ເປັນ IDE ພັດທະນາຫຼັກ
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ

#Hybrid App: ການຂຽນແບບປະສົມປະສານ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ CSS,SCSS ໂດຍມີໂຄ່ງຂອງ ພາສາ HTML ຢູ່
- ໃຊ້ framework ໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: Ionic, React Native
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  JavaScript, TypeScript(ພາສາແມ່ຂອງ JavaScript ສັ້ນກວ່າ), ໃຊ້ Editor ຫຼື IDE ພັດທະນາກໍໄດ້. ແນະນຳ IDE: WebStrom(ບໍ່ຟຣີ), Editor: Visual Code Studio(ຟຣີ)
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ສຳລັບຜູ່ທີເຄີຍພັດທະນາເວັບໄຊມາກ່ອນຈະໄດ້ປຽບ. learning curve ກາງໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ

5
ໃຊ້ແອທຸກມື້, ອາການກໍຄືມື້ກ່ອນນີ້ຢູ່ດີໆ ນຳ້ແອກໍຍ້ອຍອອກເບື້ອງຊ້າຍມື ຫຼັງແອ. ຢາກເອີ້ນຊ່າງແອ ແຕ່ບໍ່ຢາກເສຍເງິນຫຼາຍມີວິທີແກ້ບໍ່? ຫຼື ແນະນຳຊ່າງທີຈິງໃຈກໍໄດ້ :)

6
ຖ້າປື້ມທີອ່ານ ມີການແບ່ງເປັນຫົວບົດ. ແນະນຳ ໃຫ້ສະຫຼຸບເປັນຫົວບົດໄປ ແລ້ວຈິງຄ່ອຍຊັງຊານຳເອົາສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະບົດມາສັງລວມບາດດຽວ.
ສ່ວນຕົວແມ່ນນຳໃຊ້ວິທີນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການສະຫຼຸບຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເລືອກຊື້ປື້ມຫົວໃໝ່ໆ ເພາະເຮົາເບິ່ງຫົວບົດໃນສາລາບານປະກອບການຕັດສິນໃຈຊື້ :)

7
Software / Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
« on: September 16, 2017, 11:10:25 PM »
ຂອງ mac ເຮົາມີເດິ້

8
ລ້າສຸດ ຜູ່ກ່ຽວແມ່ນໄດ້ລົບໂພດດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ສາເຫດຫຍັງແມ່ນບໍ່ຮູ້

9
ເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ  ຮາຮາຮາ
 :D :D
ອາດຈະແມ່ນ  ;D ;D

10
ຫາກເປັນແບບນັ້ນກະຄົງຕ້ອງ ທຳໃຈແລ້ວ

ແນະນຳໃຫ້ unfollow ຫມົດທຸກທາງເລີຍຈະໄດ້ບໍ່ເຫັນກັນ
ໂດຍຄົງຕ້ອງໄດ້ເຮັດແບບນັ້ນແທ້ໆແລ້ວ  :'(

11
ໃນທີ່ນີ້ຄົນທີ່ເຮັດປະຊົດແມ່ນ ໂຕເຮົາປະຊົດເຂົາ ຫລື ເຂົາປະຊົດເຮົາ?

ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝ່າຍໃດເຮັດກໍຕາມ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ຜູ່ທີ່ເຮັດແບບນັ້ນອາດຢາກໄດ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍກວ່າ
ຝັ່ງເຂົາທັ້ງໆທີເລີກກັນໄປແລ້ວ

12
ເຫດຜົນກໍຍ້ອນໂຕເອງໝົດຮັກແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ວ່າໂຕເອງສະຫຼາດ ຫຼື ດີ? ປະມານວ່າເຮັດປະຊົດ ສະແດງຄໍາເວົ້າ ສຽດສີ ຄົນເຄີຍຮັກເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນສົງສານ.
ຢາກຮູ້ວ່າຜູ່ທີມີອາການຈັງຊີ້ເຂົ້າຂ່າຍ ເປັນໂຣກຕິດໂຊຊຽວ ຫຼື ວ່າຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຈາກສັງຄົມ ຫຼື ໂຣກຊືມເສົ້າ ແລ້ວມາເຮັດໃຫ້ຄົນທີຕົນປະສົງ post ໃສ່ຫັ້ນໃຫ້ເປັນຄົນບໍ່ດີໄປເລີຍ?
ຮູ້ຢູ່ວ່າຕາມທໍາມະຊາດຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງເອົາຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊື່ອ ໂຕເອງເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ຄໍານື່ງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ.

13
ຊື່ theBrown
ຢາກໃຫ້ມີຫ້ອງ ionic, web-component, Angular ຢາກຂໍເບິ່ງແຍ່ງຫ້ອງດັ່ງກ່າວ

ສາມາດຈັດການຂຽນລົງຫ້ອງ Mobile Dev ໄດ້ເລີຍ
ດຽວເຮົາຈະໃສ່ລະບົບ Tags ໃຫ້

ໂດຍ

15
ຊື່ theBrown
ຢາກໃຫ້ມີຫ້ອງ ionic, web-component, Angular ຢາກຂໍເບິ່ງແຍ່ງຫ້ອງດັ່ງກ່າວ

Pages: [1] 2