Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - smartcat

Pages: [1]
1
ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ມີແນວມາຖາມໃນພາສາ Java ໂດຍໃຊ້ Netbeans
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງ Class ໜຶ່ງເພື່ອເຊື່ອມໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ແລ້ວນຳເອົາ Class ດັ່ງກ່າວເປັນໂຕອ້າງອີງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ Class ອື່ນໆສາມາດເອີ້ນໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ອີກ

2
ກະທູ້ນີ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຫຼື ບໍ່ມີປະສົບການ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັນວ່າ ໃນປີ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ມັນມີຫຼຽນ Cryptocurrency ໂຕໃດແດ່ ທີ່ຄວນລົງທຶນຊື້ເກັບໄວ້.

ຂໍເຫັນຜົນນຳເດີ້ ອະທິບາຍເລີຍວ່າຍ້ອນຫຍັງ?

ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວຄິດວ່າ Bitcoin ເອງໃກ້ຈະຮອດຈຸດສູງສຸດແລ້ວ ຖ້າຊື້ໄວ້ກໍບໍ່ເສຍຫາຍ ເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນມັນສູງ ແຕ່ຢ້ານວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງໝາກປູມເປົ້າໜ່ວຍນີ້ມັນຈະແຕກ.

ສ່ວນຫຼຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃນຫຼຽນ Ripple, Litecoin, Ethereum, ແລະ Monero ເພາະລາຄາຫຼຽນເຫຼົ່ານີ້ກໍພໍຟັງ ບໍ່ແພງຈົນເກີນໄປ ແລະ ຍັງມີທ່າທີ່ທີ່ຈະກ້າຂຶ້ນໄປສູງໆຄືກັນກັບ Bitcoin ໃນອີກ 1-3 ປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍສະເພາະ Ripple ແລະ Ethereum ເປັນຫຼຽນທີ່ມີ Volume ການຊື້ຂາຍສູງຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າມີຄົນໃຊ້ມັນຫຼາຍ ແລະ ມັນຈະຢູ່ໄດ້ອີກຍາວນານ. ແຮງຄົນຕ້ອງການຫຼາຽ ລາຄາກໍແຮງສູງ
ຂໍມູນອີງຕາມ https://www.worldcoinindex.com/ ນະວັນທີ 27/12/2017 12:34PM


ສຳລັບທ່ານອື່ນໆເດ ມີຄວາມຄິດວ່າແນວໃດແດ່ ລອງມາແລກປ່ຽນກັນເບິ່ງ ເພື່ອຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສົບການໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານ ແລະ ສຶກສາ


ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຍັງເປັນມືໃໝ່ໃນໂລກຂອງເງິນສະກຸນຄຣິບໂຕ ແຕ່ວ່າກໍພໍມີປະສົບການເລືອກຂອງການຊື້ຂາຍ ເກງກຳໄລອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຖືກຜິດປະການໃດກໍຂໍໂທດຂໍອະໄພມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ

3
ປະຈຸບັນເຫັນວ່າມີຫຼາຍເຟຣມເວີກຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃຊ້ໂຕໃດດີ
ມີພໍບອກໄດ້ບໍ່ວ່າເຟຣມເວີກໂຕໃດເໝາະກັບວຽກໃດ

ເພາະຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ກໍມີແຕ່ jQuery ເທົ່ານັ້ນ ດົນໆກໍມີຫຼອຍມາ Angular

Pages: [1]