Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?
2
#Native App: ການຂຽນແບບສະເພາະ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ XML( ຄ້າຍໆພາສາ HTML ມີການໃຊ້ tag ເປັນຊັ້ນໆ)
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  Java, Kotlin(ພາສາໃໝ່ທີຕໍ່ຍອດມາຈາກ Java), ໃຊ້ Android Studio ເປັນ IDE ພັດທະນາຫຼັກ
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ

#Hybrid App: ການຂຽນແບບປະສົມປະສານ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ CSS,SCSS ໂດຍມີໂຄ່ງຂອງ ພາສາ HTML ຢູ່
- ໃຊ້ framework ໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: Ionic, React Native
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  JavaScript, TypeScript(ພາສາແມ່ຂອງ JavaScript ສັ້ນກວ່າ), ໃຊ້ Editor ຫຼື IDE ພັດທະນາກໍໄດ້. ແນະນຳ IDE: WebStrom(ບໍ່ຟຣີ), Editor: Visual Code Studio(ຟຣີ)
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ສຳລັບຜູ່ທີເຄີຍພັດທະນາເວັບໄຊມາກ່ອນຈະໄດ້ປຽບ. learning curve ກາງໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ
3
ຍາກຈະເຮັດ application ສຳລັບ android ເພື່ອເຮັດເປັນບົດຈົບຊັ້ນ ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໃດ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນໂດຍລວມແນວໃດແນ່?
4

ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ແອເປື້ອນ
ຫາກບໍ່ຢາກເອີ້ນຊ່າງລອງຫາວິທິອານາໄມແອເບິ່ງໃນຢູທູບລະລ້າງເອງ.
ອາການແຊກຊ້ອນນີ້ອາດມີ ເກັດນ້ຳແຂງຕົກລົງມານຳໄດ໋ ເຄິຍເຫັນ
5


ອັນນີ່ແມ່ນເຕັກນິກສ່ວນໂຕເດີ້.

ແນະນຳໃຫ້ ເບິ່ງທຸກຢ່າງເປັນພາບລວມ ຫາເຫດຜົນ ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງຮຽນຮູ້ນັ້ນເພື່ອຫຍັງ ແລະ ມັນແມ່ນຫຍັງ, ມັນມາຈາກໃສ,ໄດ້ແນວໃດ?

ມີຄຳຖາມກັບໂຕເອງຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ ແລະ ຫາຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ຈະຮຽນ ເຮັດຕັ່ງ,

ຕັ່ງມັນແມ່ນອຸປະກອນ ເອົາໄວ້ນັ່ງ,
ສ້າງດ້ວຍ ໄມ້, ເຫລັກ, ຢາງ ຫລື ປູນ.
ສ້າງດ້ວຍການເອົາ ໄມ້ຫລື ເຫລັກ ມາຕໍ່ກັນໃກ້ມີບ່ອນສຳລັບຮອງນັ່ງ.

ຫາກຈັບໃຈຄວາມເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ແລ້ວຄ່ອຍລົງເລີກລາຍລະອຽດ
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ເປັນພາບໃຫຍ່
6
ໃຊ້ແອທຸກມື້, ອາການກໍຄືມື້ກ່ອນນີ້ຢູ່ດີໆ ນຳ້ແອກໍຍ້ອຍອອກເບື້ອງຊ້າຍມື ຫຼັງແອ. ຢາກເອີ້ນຊ່າງແອ ແຕ່ບໍ່ຢາກເສຍເງິນຫຼາຍມີວິທີແກ້ບໍ່? ຫຼື ແນະນຳຊ່າງທີຈິງໃຈກໍໄດ້ :)
7
ຖ້າປື້ມທີອ່ານ ມີການແບ່ງເປັນຫົວບົດ. ແນະນຳ ໃຫ້ສະຫຼຸບເປັນຫົວບົດໄປ ແລ້ວຈິງຄ່ອຍຊັງຊານຳເອົາສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະບົດມາສັງລວມບາດດຽວ.
ສ່ວນຕົວແມ່ນນຳໃຊ້ວິທີນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການສະຫຼຸບຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເລືອກຊື້ປື້ມຫົວໃໝ່ໆ ເພາະເຮົາເບິ່ງຫົວບົດໃນສາລາບານປະກອບການຕັດສິນໃຈຊື້ :)
8
ນ້ອງເປັນຄົນໜື່ງທີ່ມັກຫາຄວ່າມຮູ້ໃໝ່ໆຈາກການອ່ານໜັງສື,ເບິ່ງໜັງ,ການຟັງ,ການຟັງ ຫຼື ການເບິ່ງນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໃຈແລ້ວສະຫຼຸບໄດ້ ແລະເຂົ້າງ່າຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໂດຍບໍ່ຜ່ານຮູບຟາບຫຼືສຽງນັ້ນຍັງມີການອ່ານທີ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນນ້ອງວ່າຄວາມຮູ້ຈາກການອ່ານນີ້ມັນຍັງຫຼາຍກວ່າທັງການຟັງ ແລະ ເບິ່ງມາລວມກັນດ້ວຍຊ້ຳ ແຕ່ປັນຫາທີ່ເກີດກັບນ້ອງກະຄືການອ່ານ ເປັນຫຼາຍເທື່ອທີ່ອ່ານໜັງສືຈົບແລ້ວສະຫຼູບບໍ່ໄດ້ຈົນໄດ້ກັບໄປອ່ານຄືນເປັນຫຼາຍໆຮອບ   ມີວິທີຊ່ອມແຊມສະໝອງສ່ວນນີ້ແນວໃດແດ່ບໍ່ນໍ້
9
Software / Re: ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
« Last post by Noy_ss5555 on September 18, 2017, 09:22:47 AM »
ຂອງ mac ເຮົາມີເດິ້

ຂໍວາບນຳແນ່ ຂອບໃຈ
10
ພູມແພ້ຫາຍຍາກສຸດ
ຄືລຸຸງເປັນແພດັງ ອາກາດປ່ຽນກະ ຫາຍໃຈຍາກໂລດ
ເຮົາກະເປັນຄືກັນ ແມ່ກະເປັນ ລາວໄປຫຼິ້ນ ໂຢຄະ ແລ້ວມັນກະເຊົາໄປເອງເລີຍກະຍັງງົງໆຢູ່.. ສ່ວນເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນກະຍັງອອດໆແອດໆຢູ່ບາງເທື່ອ
Pages: [1] 2 3 ... 10