Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21

ຕາມສະຖິຕິຂອງໂລກ
Angular-s
ReactJS
Vue.js

ປະມານນີ້ລະ
ແຕ່ລຸງໃຊ້ ມັກ Angular
22
ປະຈຸບັນເຫັນວ່າມີຫຼາຍເຟຣມເວີກຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃຊ້ໂຕໃດດີ
ມີພໍບອກໄດ້ບໍ່ວ່າເຟຣມເວີກໂຕໃດເໝາະກັບວຽກໃດ

ເພາະຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ກໍມີແຕ່ jQuery ເທົ່ານັ້ນ ດົນໆກໍມີຫຼອຍມາ Angular
23
ສະບາຍດີ, ນີ້ແມ່ນ Smartcat ເຈົ້າເກົ່າເຈົ້າເດີມຈາກ Laozaa ຍຸກເກົ່າ
ຊື່: ຈານສົງ
ສົນໃຈ: Web dev, Hybrid app, Network, ແຕ່ງກິນ ແລະ ຊຸມແຊວ
ມາເທື່ອນີ້ຈະມາແບ່ງປັນສູດອາຫານເດີ້ ເພາະທີ່ຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍເຫັນມີໃຜຂຽນກ່ຽວກັບອາຫານເລີຍ
ຫວັງວ່າຈະສ້າງຫ້ອງສູດອາຫານຂຶ້ນມາພິເສດໃຫ້ເນາະ
24
ວິທີສ່ວນໂຕແມ່ນເວລາອ່ານຈະຈົດກ່າຍເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນເລົ່ານັ້ນອອກມາ
ການຈົດເປັນການລື້ມຄືນເນື້ອຫາສຳຄັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ ແລະ ຍັງສະຫຼຸບປະເດັນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
25
ໃຜໆກໍເປັນ ມັນເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
ຂ້ອຍເປັນອາຈານມາ 9 ປີ ເວລາເຈິໜ້ານັກສຶກສາໃໝ່ກໍຍັງຕື່ນເຕັ້ນເລີຍ
26
ຕ້ອງໄດ້ລອງເຮັດມັນທຸກຢ່າງ ຈົນກວ່າຈະຮູ້ວ່າເຮົາມັກແບບໃດ ມັນໂຕໃດ
ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຢູ່ນຳແລ້ວມີຄວາມສຸກກັບມັນ
  • ສຸກທີ່ໄດ້ເຈິບັນຫາໃໝ່ໆ
  • ສຸກທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ
  • ສຸກທີ່ໄດ້ພົບສິ່ງທ້າທາຍ
  • ສຸກທີ່ໄດ້ຢູ່ນຳມັນ
27
ຢາກຮູ້ ຕ້ອງລອງ
ລອງໄປເທື່ອລະຢ່າງ ຈົນກວ່າຈະພົບສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ.
ການເຮັດນຳຄົນອື່ນ ກໍເປັນແບບນຶ່ງໃນການລອງ ລອງແລ້ວຫາກຮູ້ວ່າບໍ່ມັກກໍຮີບປ່ຽນໄປເຮັດໄປລອງອັນອື່ນ
ຫາກພົບສິ່ງຄິດວ່າມັກ ກໍຢ່າຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ມັນ
28
ຮູ້ແນວໃດວ່າເຮົາມັກຫຍັງ ເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕາມຄົນອື່ນແລ້ວກະບໍ່ພັດທະນາຕົນເອງ
29
 8) ;D :) ອາດເປັນຍ້ອນ ຕັ້ງໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຄືກັບການບອກຮັກ ຄົນຮັກຜ່ານຝູງຊົນ ປະມານນັ້ນລະ
ປລ. ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ ເພາະເຈີກາກັບຕົວ ຫາທາງລົງເວທີເກືອບບໍ່ຖືກ ແຮະໆ :-\
30
ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10