ຂໍ້ເສຍຂອງຜົມບໍ່ແຫ້ງດີແລ້ວເຂົ້ານອນ

  • 0 Replies
  • 307 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຂໍ້ເສຍຂອງຜົມບໍ່ແຫ້ງດີແລ້ວເຂົ້ານອນ

ຄົນໃດທີ່ມັກສະຜົມຕອນກາງຄືນ ຜົມບໍ່ແຫ້ງດີແລ້ວເຂົ້ານອນ ຄວນອ່ານດ່ວນໆ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ

1. ຈະມີອາການປວດຫົວ ຫຼື ເປັນຫວັດໄດ້
    ນອນໃນເວລາຜົມປຽກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກປວດຫົວໃນເວລາຕື່ນຂຶ້ນມາ ຫຼື ອາດເຖິງຂັ້ນເປັນຫວັດໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວລາທີ່ເຮົານອນຫຼັບອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສູງຂຶ້ນ ເມື່ອກະທົບກັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມເຢັນຈາກໜັງຫົວຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຕ້ານທານຫຼຸດລົງ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກປວດຫົວເນື່ອງຈາກອຸນນະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນເອງ

2. ເຮັດໃຫ້ຜົມເສຍຫຼົ່ນງ່າຍ
    ຊ່ວງເວລາທີ່ຜົມຍັງປຽກນັ້ນເປັນເວລາທີ່ຮາກຜົມອ່ອນແອຫຼາຍທີ່ສຸດ ເວລານອນຫົວເຮົາຈະທັບເສັ້ນຜົມດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມຫຼຸດອອກໄດ້ງ່າຍ

3. ເຮັດໃຫ້ຜົມພັນກັນງ່າຍ
    ຜົມບໍ່ແຫ້ງດີເວລານອນຜົມຈະມັກເກາະກັນເມື່ອເວລາຕື່ນນອນມາຜົມເຮົາກໍ່ຈະຫຍຸ້ງພັນກັນ

4. ເກີດມີລັງແຄ ແລະ ມັກຄັນຫົວ
    ການເຂົ້ານອນໃນເລລາທີ່ຜົມຍັງຊຸ່ມຢູ່ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໝອນປຽກລະເກີດເຊື້ອແບດທີເຣຍ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ໜັງຫົວຂອງເຮົາມີເກີດເຊື້ອຣາ ຫຼື ຣັງແຄໄດ້ງ່າຍ ທັງຍັງຄັນພ້ອມ