6 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸຍືນ

  • 0 Replies
  • 290 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

6 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸຍືນ

     ປົກກະຕິແລ້ວໂດຍທົ່ວໄປຜູ່ຊາຍຈະມີອາຍຸສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າແມ່ຍິງ ໂດຍອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ່ຊາຍຢູ່ທີ່ 79 ປີ ສ່ວນຜູ່ຍິງຢູ່ທີ່ 82 ປີ ຜູ່ຊາຍຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມຫາຫຼາຍວິທີເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີອາຍຸຍືນຂຶ້ນ ພ້ອມກັບການມີຄວາມສຸກໄປພ້ອມ ເຊິ່ງຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ່ຊາຍນັ້ນມີຜົນຕໍ່ອາຍຸ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມ ກັນເລີຍ.

1. ການເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງແມ່ຍິງ ອາດເປັນເລື່ອງລາມົກ ແຕ່ມີຜົນການວິໄຈພົບວ່າການທີ່ຜູ່ຊາຍໄດ້ເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງແມ່ຍິງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ຊາຍມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ, ອາລົມດີຂື້ນ   
ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ໍ່ສຸຂະພາບທາງຈິດ
2. ການມີເພດສຳພັນເລື່ອຍໆ ເພາະຮ່າງການຈະມີການຫຼັ່ງຮໍໂມນຄວາມສຸກອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ
3. ຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານຫຼັງອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
4. ຜູ່ຊາຍທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ມີລູກຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າຜູ້ຊາຍໂສດ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຄິດຢາກຈະມີລູກ ສະເລ່ຍ 2 ປີ
5. ຜູ່ຊາຍທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ ມັກເຮັດກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຮືອນຊານ ຫຼື ການອອກກຳລັງກາຍອື່ນໆ ຈະມີອາຍຸທີ່ຍືນຍາວກວ່າຜູ່ຊາຍທີ່ຢູ່ລ້າໆບໍ່ມັກເຮັດຫຍັງ
6. ຜູ່ຊາຍທີ່ໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການດູແລຮໍໂມນເພດຊາຍ ເພາະເມື່ອຜູ່ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ລະດັບຮໍໂມນເທສເຕີໂຣນຈະຫຼຸດລົງປະມານ 1% ຕໍ່ປີ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຄວນຄວບຄຸມຮັກສາຮໍໂມນຫຼາຍຂຶ້ນ ງ່າຍໆພຽງໝັ່ນກິນອາຫານປະເພດ ໄຂ່ຂາວ, ຖົ່ວ ຫຼື ຫອຍນາງໂລມ ເປັນປະຈຳ