ໝົດບັນຫາຄອມພິວເຕີ ທີ່ພາໄປສູ່ BSOD ຫຼື Blue Screen of Death

  • 0 Replies
  • 296 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ຫຼາຍເທື່ອທີ່ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ ເລີ່ມມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ດ້ວຍບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄຟລ໌ ທີ່ຂັດຂວາງ
ການເຮັດວຽກຂອງ Windows ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເກີດການຂັດຂ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບູ໊ດທີ່ບໍ່ຄືເກົ່າທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງ
ອາການຜິດປົກກະຕິ ຈົນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ BSOD ຫຼື Blue/Black Screen of Death ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ຕໍ່ໄປເຊິ່ງອາດຈະເກີດຈາກສາເຫດດັ່ງນີ້:

1. ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຮາດແວ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກໂຕອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງໄດຣເວີ້ ຫຼື ຊ໊ອບແວ Third-party ແລະ
….ບັນດາ Extension ຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແບບປົກກະຕິ.

2. ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງຜິດພາດ ຫຼື ລະບົບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ ຫຼື
….ໃຊ້ເກີນກຳລັງ ຮວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊ໊ອບແວ Third-party ທີ່ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຈົນຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈາກສາເຫດ
….ດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບູ໊ດລະບົບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.


ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນເບື່ອງຕົ້ນ ໂດຍການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດຂອງ Startup repair
ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບລະບົບເທິງ Windows 8 ຫຼື ອື່ນໆ ໂດຍການສ້ອມແປງຕັ້ງແຕ່ລະບົບບູ໊ດເຄື່ອງ.


1. ໃຫ້ກຽມແຜ່ນບູ໊ດ Windows ຕາມລະບົບເກົ່າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງ ຈາກນັ້ນບູ໊ດເຄື່ອງດ້ວຍການບູ໊ດຈາກແຜ່ນ
….ຫຼື ໄດຣ ແລ້ວຈະເຫັນ Press any key to boot from CD or DVD ໃຫ້ກົດປຸ່ມໃດກໍໄດ້ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກ.


2. ຕໍ່ມາເປັນໜ້າຕ່າງຂອງ Windows Startup ໃຫ້ກົດທີ່ Next ເພື່ອດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.


3. ຈາກນັ້ນ ກົດທີ່ repair your computer.


4. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາ ກົດເລືອກທີ່ Troubleshoot ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂລະບົບ ໂດຍຈະເປັນການເຮັດວຽກໃນແບບ
….ອັດຕະໂນມັດ.


5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເລືອກທີ່ Advanced options.


6. ໃນໜ້າຂອງ Advanced option ນີ້ໃຫ້ກົດທີ່ Startup Repair.


7. ໃຫ້ເລືອກທີ່ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງການແກ້ໄຂ.


ສຸດທ້າຍລະບົບຈະສິ້ນສຸດການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ Reboot ນຶ່ງເທື່ອເພື່ອກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ຄືເກົ່າ.