ປະໂຫຍດຂອງການກິນຫົວກະທຽມ

  • 0 Replies
  • 328 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ປະໂຫຍດຂອງການກິນຫົວກະທຽມ


ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຫົວກະທຽມທີ່ເຮົາປຸງແຕ່ງກິນທຸກມື້ນັ້ນມີປະໂຫຍດ?
ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະບໍ່ມັກເພາະກິ່ນຂອງມັນອອກແນວຂິວໆ ເລີຍເປັນສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດໄປໃນບາງເມນູອາຫານ
ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວຫົວກະທຽມເປັນພືດສະມຸນໄພສະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດບຳບັດຮັກສາໂລກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:
1. ກິນຫົວກະທຽມເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ພິວໜັງສະອາດ ເພາະຫົວກະທຽມຈະໄປທຳຄວາມສະອາດເລືອດຊ່ອຍ
ໃຫ້ຮັກສາຜິວໜັງທີ່ເປັນຕຸ່ມ, ຜິວໜັງດາງດຳ, ສິວ ແລະຝີດີຂື້ນ.
2. ຫົວກະທຽມຊ່ອຍຫຼຸດຄວາມດັນຂອງເລືອດສູງເພາະກະທຽມຈະໄປຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດໃຫ້ກ້ວາງຂື້ນ.
3. ປ້ອງກັນພະໜັງຫຼອດເລືອດໜາແລະແຂງຕົວ ເພາະຫົວກະທຽມຈະໄປສ້າງສານ ກຼອມໂປດເຊນບີ2 ຊື່ງສານນີ້ເປັນການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈັບຕົວເປັນກ້ອນ ແລະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ຮູ້ແບບນື້ແລ້ວພວກເຮົາກະຮີບມາກິນຫົວກະທຽມເພື່ອສຸຂະພາບກັນເດີພີ່ນ້ອງ

by jockker