iOS 11 Beta 2 ແລະ iOS 10.3.2 ຖືກເຈວເບດເປັນທີ່ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ

  • 0 Replies
  • 421 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.ຍັງບໍ່ທັນຈະເປີດໂຕເລີຍກໍໂດນໄປສະກ່ອນສະແລ້ວ iOS 11 beta ລຸ່ນທົດສອບຕອນນີ້ຖືກ Hacker Jailbreak ເຂົ້າຄຸມລະບົບເປັນແອດມິນໃໝ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ.

iOS 11 beta 2 ແລະ iOS 10.3.2 ຖືກເຈວເບດເປັນທີ່ຮຽກຮ້ອຍ

ລາຍງານໂດຍ Redmond pie ແຈ້ງວ່າທີ່ງານ MOSEC (Mobile Security Conference) 2017 ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງຊຽງໄຮ້ປະເທດຈີນ ນັກວິໃຈດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ສະແດງໂຕຢ່າງການເຈວເບດ iOS 10 ແລະ iOS 11 Beta ໃນງານດັ່ງກ່າວວ່າສາມາດເຈາະລະບົບໄດ້ສໍາເລັດ.

ຮູບທາງລຸ່ມຊ້າຍໄປຂວາ

iPhone 6 iOS 10.3.2
iPhone 7 iOS 11 beta
iPhone 7 iOS 10.3.2ຮູບຂະນະເຄື່ອງໂຕຢ່າງຖືກເຈວເບດຈາກນັ້ນສາມາດຕິດຕັ້ງ Cydia ລົງໄປໃນລະບົບໄດ້ຈາກຈຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ

iOS 10.3.2 And iOS 11 beta ນັ້ນມີຊ໋ອງໂຫວ່ທີ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າລະບົບໄດ້ (ສາມາດເຈວເບດໄດ້).
ຈຸດປະສົງເພື່ອການເຈວເບດເພື່ອໃຊ້ສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນລະບົບເທົ່ານັ້ນຄາດວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ອຍອອກມາໃຫ້ໃຊ້ໄວ້ໆ ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
iOS 11 beta ຍັງຢູ່ໃນລຸ່ນທົດສອບ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ Hacker ຈະປ່ອຍເຄື່ອງມືອອກກ່ອນໂຕເຕັມຂອງ iOS 11 ຈະປ່ອຍມາໃຊ້ງານຊ່ວງເດືອນກັນຍາ 2017 ນີ້.
ງານນີ້ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກັນຍາວໆ ຢ່າງໜ້ອຍກໍເຫັນແສງສະຫວ່າງຢູ່ວ່າ “ເຈວເບດ” ຍັງບໍ່ຕາຍ.

ວ່າແຕ່ iOS 11 ຟີເຈີຫຼາຍຂະໜາດນີ້ທຸກຄົນ ຍັງຍາກເຈວເບດກັນຢູ່ບໍ.

credit: https://ifixlaos.com/2017/06/27/ios-11-beta-2-%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0-ios-10-3-2-%E0%BA%96%E0%BA%B7%E0%BA%81%E0%BB%80%E0%BA%88%E0%BA%A7%E0%BB%80%E0%BA%9A%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%9B%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%88/