ກະລຸນາອ່ານກ່ອນ Zaa! (ກົດໃນການໃຊ້ webboard)

  • 0 Replies
  • 635 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

*

Os555

  • *****
  • 28
    • View Profile
ກະລຸນາອ່ານກ່ອນ Zaa! (ກົດໃນການໃຊ້ webboard)
ອ່ານກ່ອນທີ່ຈະ Zaa!

ສະບາຍດີ ທ່ານຊາຍສຸດລໍ່ ແລະ ທ່ານຍິງສູດງາມ
ຂໍຕ້ອນຮັບສູ່ Laozaa.com ເດີ້ ^^

ກະລຸນາອ່ານກົດໃນການນຳໃຊ້ webboard ຂອງເຮົານີ້ກ່ອນທີ່ຈະໂພສ໌ເດີ້:
1./ ຫ້າມໂພສ໌ ສິ່ງທີ່ມີເນື້ອໃນ ຫລົບລູ່, ດູຖູກ, ມິ່ນປະມາດ, ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານໃດໆ ຢ່າງເດັດຂາດໃນບອດຂອງພວກເຮົາ.

1.5/ ຫ້າມໂພສ໌ຮູບ,ວິດີໂອ ຫລື ໃສ່ຮູບສ່ວນຕົວ(avatar) ທີ່ສະແດງເຖິງການບໍ່ໃຫ້ກຽດຜູ່ອື່ນ ກໍ່ຄືເວັບບອດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຫ້າມເຮັດແບບນີ້ໂດຍເດັດຂາດ.

2./ ແຂກຜູ້ມີກຽດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫມັກສະມາຊິກຈະບໍ່ສາມາດ ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ຕອບ ກະທູ້ໄດ.

3./ ສຳຫລັບການເວົ້າຈາໂອ້ລົມສົນທະນາ ກໍ່ຂໍໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ:

ຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະບໍ່ສຸພາບ ເພາະໃນນີ້ແມ່ນອີກສັງຄົມຫນຶ່ງແລ້ວ ແລະໃນພາຍພາກຫນ້າເວບເຮົາກໍ່ຈະມີ ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາອີກຫລາຍໆ ສະນັ້ນ ການເວົ້າຈາໂດຍໃຊ້ຄຳຫຍາບຄາຍ ແລະຄຳທີ່ບໍ່ສຸພາບນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມປານໃດ (ເອົາເກັບໄວ້ລົມກັນສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້ ເຮົາມີລະບົບຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ).

4./ ບໍ່ຄວນພະຍາຍາມທີ່ຈະ ປັ້ມ, ປັ່ນ, ຂຸດ ກະທູ້ ຫລືວ່າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ອອກນອກເລື່ອງຂອງກະທູ້ທີ່ຕັ້ງມາ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ກະທູ້ນັ້ນໆ ກາຍເປັນກະທູ້ທີ່ບໍ່ມີສາລະ.

5./ ຫ້າມກະທຳການອັນເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຫມິ່ນປະມາດ ຫຼືກ່າວສິ່ງໃດ ໆ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບຕໍ່ຊາດບ້ານເມືອງ, ພັກ-ລັດ ແລະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວໂດຍເດັດຂາດ.

6./ ການຕັ້ງກະທູ້ຖາມບັນຫາ ຫຼື ຂໍໂປຣແກຣມໃດໆນັ້ນ ຂໍໃຫ້ຕັ້ງຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ຖືກຕາມຈຸດປະສົງ, ເພື່ອຈະໄດ້ສະດວກເວລາທີ່ມາຊອກຄືນພາຍຫຼັງ, ສະດວກຜູ້ຕອບ ພ້ອມທັງສະດວກຜູ້ຖາມເອງ.
ໂດຍສະເພາະກະທູ້ຂໍໂປຣແກຣມ, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາຄອມ ແລະ ຂໍ ebooks ...ຯລຯ
ໂດຍຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຊື່ກະທູ້ແບບມັກງ່າຍ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍແດ່!, Help Me!!!, ຂໍແນ່ພີ່ນ້ອງ, ຫາໃຫ້ແນ່, ຈະເຮັດແນວໃດ... ຯລຯ ເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ຜູ້ທີ່ເຮັດຜີດກົດຂໍ້ນີ້ 3 ຄັ້ງຈະແບນ 5 ມື້, ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ຈະແບນຖາວອນ

7./ ກະລຸນາຕັ້ງກະທູ້ໃຫ້ຖືກຫ້ອງ ກະທູ້ທີ່ຕັ້ງຜິດຫ້ອງຈະຖືກລຶບຖິ້ມທັນທີໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນໃດໆ.

8./ ການໂພສກະທູ້ຊ້ຳກັບທີ່ມີມາ ຖືເປັນຄວາມຜິດຊອບຂອງຜູ້ໂພສ, ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະໂພສກະທູ້ທີ່ຄິດວ່າມີເນື້ອຫາເກົ່າແລ້ວນັ້ນ
(ໂດຍສະເພາະເທັກນິກຕ່າງໆ) ຄວນໃຊ້ ລະບົບຄົ້ນຫາ ຂອງເວັບບອດເຮົາກວດສອບເບິ່ງກ່ອນ ວ່າມີສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໂພສນີ້ແລ້ວຫລືຍັງ.

9./ ລາຍເຊັນ (Signature) ຂອງທຸກ user ຫ້າມຫນັກເກີນ 150 KB, ແລະຂະຫນາດລວມກັນບໍ່ເກີນ 800x400 px.

10./ ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດກົດຂໍ້ໃດຕາມທີ່ກ່າວມາ ທີມງານລາວຊ້າຂໍຖືສິດໃນການຕັດສິດ user ຂອງທ່ານ, ໂດຍທີ່ໂທດໜັກ/ເບົາ ແມ່ນທາງທີມງານຈະຜິດຈາລະນາກັນເດີ້.


ຶ້By: Defago
« Last Edit: August 29, 2017, 04:44:15 PM by Os555 »