QR Code ແມ່ນຫຍັງ?

  • 0 Replies
  • 329 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

QR Code ແມ່ນຫຍັງ?
« on: September 04, 2017, 10:51:08 AM »
ທ່ານ ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າສັນຍາລັກທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືຫຍັງ? ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?


ສັນຍາລັກນີ້ມີຊື່ວ່າ “ QR Code ” ຊຶ່ງເຮົາຈະພົບເຫັນສັນຍາລັກນີ້ຢູ່ຕາມສິນຄ້າ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ປຶ້ມອ່ານ ຫຼື ຕາມສື່
ໂຄສະນາຕ່າງໆຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຈະສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ.

QR Code ແມ່ນຫຍັງ?

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ຈັກກັບ Bar Code ກັນແລ້ວ ເພາະທຸກສິນຄ້າທີ່ເຮົາຊື້ຫາຕາມຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆແມ່ນຈະມີ Bar Code
ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສິນຄ້ານັ້ນ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ລາຄາເທົ່າໃດ ຜະລິດຈາກປະເທດໃດເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ອ່ານ ແລະ
ປະມວນຜົນໄດ້ໄວ, ແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງ Bar Code ກໍຄື ຈະສາມາດອ່ານໄດ້ສະເພາະຈາກເຄື່ອງອ່ານ Bar Code ເທົ່ານັ້ນ.
QR Code ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ Two-dimensional code (2D Bar code) ກໍຄ້າຍຄືກັບ Bar Code ຄືເປັນລະຫັດ
ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ ແຕ່ວ່າ QR Code ຈະສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າ ແລະ ມີລູກຫຼີ້ນ
ຫຼາຍກວ່າ Bar Code. ຊື່ຂອງ QR Code ແມ່ນມາຈາກ Quick Response ທີ່ແປວ່າການຕອບໂຕ້ທີ່ໄວ ຊຶ່ງມາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ
ຂອງຜູ້ຄິດຄົ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ QR Code ນີ້ສາມາດຖືກອ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງ QR Code ນີ້ແມ່ນຖືກຄິດຄົ້ນຂື້ນໃນປີ 1994 ໂດຍບໍລິສັດໜຶ່ງ
ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Denso-Wave ໂດຍໄດ້ຈົດທະບຽນລິຂະສິດຊື່ QR Code ໄປແລ້ວທີ່ປະເທດຢີ່ປູ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ
ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນສັນຍາລັກ QR Code ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈົນກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ.


ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອ່ານ QR Code ຫຼື 2D Bar Code ໄດ້ດ້ວຍມືຖືຂອງທ່ານເອງ, ໂດຍການຕິດຕັ້ງ
ຊ໋ອບເເວສຳລັບອ່ານ QR Code ລົງໃນໂທລະສັບມືຖື ພຽງເທົ່ານີ້ ເມື່ອທ່ານເຫັນສັນຍາລັກ QR Code ຢູ່ບ່ອນໃດທ່ານກໍສາມາດຮູ້ໄດ້
ໃນທັນທີ ໂດຍການຈັບໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຂື້ນມາສະແກນທີ່ສັນຍາລັກ QR Code ແລ້ວລໍຖ້າ ໂປຣແກມກໍຈະສະແດງຂໍ້ມູນເປັນຕົວ
ອັກສອນຂື້ນມາ ເຊັ່ນ URL ເວ໊ບໄຊ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຊຶ່ງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈເໝາະກັບຄົນໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້.


ປະໂຫຍດຂອງ QR Code

ດ້ວຍການທີ່ຂໍ້ມູນ QR Code ຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນຕົວອັກສອນ ເຮົາຈິ່ງສາມາດນຳ QR Code ມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ
ເກັບຂໍ້ມູນ URL ຂອງເວ໊ບໄຊ, ຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ເປັນຕົວອັກສອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປະຈຸບັນ
QR Code ຖືກນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເນື່ອງຈາກຄວາມ “ງ່າຍ” ເພາະທຸກມື້ນີ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມີໂທລະສັບມືຖືກັນໝົດທຸກຄົນ
ແລະ ໂທລະສັບມືຖືດຽວນີ້ກໍຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບເກືອບທຸກຮຸ່ນແລ້ວ.
ປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ດີທີ່ສຸດຂອງ QR Code ກໍຄືການເກັບ URL ຂອງເວ໊ບໄຊ ເພາະວ່າ URL ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈື່ໄດ້ຍາກ
ເພາະມີຄວາມຍາວ ແລະ ບາງອັນຈະສັບຊ້ອນຫຼາຍ ແຕ່ສຳລັບ QR Code ເຮົາພຽງແຕ່ຈັບໂທລະສັບມືຖືຂື້ນມາສະແກນ QR Code
ທີ່ເຮົາພົບເຫັນຢູ່ຕາມຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ນາມບັດ, ວາລະສານ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານກໍຈະລິ້ງເຂົ້າໄປໃນເວ໊ບເພດທີ່
QR Code ນັ້ນບັນທຶກຂໍ້ມູນໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ງ່າຍເທິງໂທລະສັບມືຖືຄືໃນຍຸດປະຈຸບັນນີ້
ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນໃຈຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.


ນອກຈາກນີ້ QR Code ຍັງເລີ່ມນິຍົມຢູ່ເທິງນາມບັດແລ້ວ ໂດຍຈະໃຊ້ QR Code ບັນທຶກ URL ຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເທິງເວ໊ບໄຊເຊັ່ນ:
Email, Hi5, MSN ຫຼື ຈະເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕົວອັກສອນເຊັ່ນ: ຊື່, ຕໍາແໜ່ງ, ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ
ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃນອະນາຄົດ ເຮົາອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແລກນາມບັດກັນອີກຕໍ່ໄປ ພຽງແຕ່ເອົາໂທລະສັບມືຖືມາສະແກນທີ່ນາມບັດ
ຂໍ້ມູນເທິງນາມບັດທຸກໆຢ່າງກໍຈະຖືກຈັດເກັບເຂົ້າໃນໂທລະສັບມືຖືທັນທີ.

ເຮົາສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ເຮົາສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລີຍ ຊຶ່ງເພິ່ນຈະເອີ້ນກັນວ່າ QR Code Generator   ປະຈຸບັນຈະມີຢູ່
2 ໂປຣແກຣມ ຊຶ່ງໂປຣແກຣມທຳອິດທີ່ເອົາມານຳສະເໜີອາດຈະບໍ່ເອີ້ນວ່າເປັນໂປຣແກຣມເພາະວ່າ ມັນແມ່ນ QR Code Generator
ຢູ່ເທິງເວ໊ບໄຊ ແລະ ອີກໂຕໜຶ່ງຈະເປັນແບບຕິດຕັ້ງລົງຄອມພິວເຕີກ່ອນ.

1. The Kaywa Reader
URL: http://qrcode.kaywa.com/


ເປັນເວ໊ບໄຊທີ່ມີຊື່ວ່າ The Kaywa Reader ຊຶ່ງມີໂປຣແກຣມ QR-Code Generator ທີ່ສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ທັງແບບ
ເປັນ URL, ຂໍ້ຄວາມ, ເລກໂທລະສັບ ຫຼື SMS ກໍຍັງໄດ້ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດຂະໜາດຂອງໂຕ QR Code ໄດ້ທັງແບບ
S (115×115), L (184×184) ແລະ ຂະໜາດ XL (276×276) ອີກທັງຍັງສາມາດນຳເອົາ QR Code ໄປຝາກໄວ້ກັບ
ເວ໊ບບອດໄດ້ອີກດ້ວຍການ Copy ໂຄດ HTML ໄປໃຊ້ໄດ້ອີກ.


2. TBarCode/X – Barcode Generator for Mac OS X V8.0.4
URL:http://www.apple.com/downloads/macosx/development_tools/tbarcodexbarcodegenerat
orformacosx.html

ຖ້າເປັນລະດັບສູງຂື້ນມາອີກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະສຳຫຼັບອົງກອນທີ່ເນັ້ນການໃຊ້ QR Code ເປັນຫຼັກ ໂປຣແກຣມ TBarCode/X –
Barcode Generator for Mac OS X V8.0.4 ອາດຈະເປັນອີກໂປຣແກຣມໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ພຽງແຕ່ຕົວໂປຣແກຣມນີ້ຈະ
ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງລະບົບ MacOS X ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຂໍ້ດີຂອງໂປຣແກຣມນີ້ ນອກຈາກຈະສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ແລ້ວຍັງສາມາດສ້າງ
2D Barcode ເຊັ່ນ: DataMatrix, Barcode PDF417 ແລະ ອື່ນໆໄດ້ອີກ.ແລະ ນີ້ກໍຄື QR Code ນະວັດຕະກຳໃໝ່ອີກຂັ້ນໜຶ່ງຂອງ Bar Code ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ວຽກໄດ້
ຫຼາຍຮູບແບບ ພຽງແຕ່ມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທ່ານກໍສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຈາກ QR Code ໄດ້ແລ້ວ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດເທິງໂທລະສັບມືຖືໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງຂື້ນເຊັ່ນ GPRS, EDGE ແລະ 3G ກໍຈະເປັນ
ໂຕເສີມໃຫ້ QR Code ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂື້ນ. ໃນອະນາຄົດ ບ້ານເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນ QR Code ຕິດຢູ່ຕາມປ້າຍໂຄສະນາ
ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຕເຮົາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຕອນນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແບບເຕັມປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.by:ປານີນາ ຈັນທະນະຄອນ.