ໃຜມີວິທີຈີບສາວແບບໃດໃຫ້ເຂົາຮັກ, ຫລົງເຮົາແນ່

  • 3 Replies
  • 897 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ຈັບຂົ່ມຂື້ນເລີຍ ຫະຫະ

ບໍ່ແມ່ນເດີ້

ກະແຕ່ງໂຕດີໆ, ເຮັດໂຕເອງໃຫ້ມີບຸກຄະລິກທີ່ດີ ປາກເວົ້າມ່ວນ ຊ່າງເອົາໃຈ ເທົ່ານັ້ນເຂົາກະຫຼົງເຮົາລະ
It's me, Smartcat from old generation of Laozaa or Hienzaa


ຜູ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມັກຜູ້ຊາຍ ທີ່ອົບອຸ່ນ ລົມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຢູ່ໃກ້ແລ້ວເຂົາຮູ້ສຶກສະບາຍ
ສຳຄັນຄື ຮູ້ທັນເຂົາແຕ່ແລະປັບໂຕໃຫ້ເຂົາກັບເຂົາໃຫ້ໄດ້

ຖ້າເອົາ Sure, ເລີ່ມຈາກປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກໂຕເອງໃຫ້ດູດີ. ການຈະໃຫ້ສາວຫຼົງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ,ສົນໃຈທຸກໆເລື່ອງ ຮ່າຮ່າ
ສ່ວນຄວາມຮັກນັ້ນແມ່ນຢູ່ທີ່ໃຈ ເຮົາຈິງໃຈຫຼາຍຊຳໃດຄວາມຮັກກໍຈະກັບມາຫາຄືນເຮົາຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ສູດນີ້ອາດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະຄຳວ່າຮັກຂອງແຕ່ລະຄົນມັນຕີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໃຊ້ຄວາມກ້າສະແດງອອກເຂົ້າໄປລົມ, ສຶກສາເບິ່ງໃຈກັນເລີຍ ຜົນລັບບໍ່ວ່າຈະສົມຫວັງ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮັກໄປແລ້ວ. ທ້າຍສຸດຄວາມຮັກນັ້ນມັນສວຍງາມສະເໝີ
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get