ຄົນໝົດໃຈ. ເຮົາຈະຢື້ ຫຼື ຈະເຊົາຄວາມສໍາພັນ?

  • 2 Replies
  • 551 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

 ມີແຕ່ຝ່າຍດຽວທີເດີນຫາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈ, ຄືກັບລົມກັບຝາເຮືອນ ສະຫຼຸບກໍຄື ຄົນໝົດໃຈ. ເມືອໄດ້ຖາມໄປກົງໆກໍພັດບອກວ່າຮູ້ສຶກອິ່ມກັບສິ່ງທີເປັນຢູ່ ເຮົາຄວນຈະຢື້ ຫຼື ຈະເຊົາຄວາມສໍາພັນ?
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get

*

Os555

  • *****
  • 28
    • View Profile
ມີແຕ່ຝ່າຍດຽວທີເດີນຫາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈ, ຄືກັບລົມກັບຝາເຮືອນ ສະຫຼຸບກໍຄື ຄົນໝົດໃຈ. ເມືອໄດ້ຖາມໄປກົງໆກໍພັດບອກວ່າຮູ້ສຶກອິ່ມກັບສິ່ງທີເປັນຢູ່ ເຮົາຄວນຈະຢື້ ຫຼື ຈະເຊົາຄວາມສໍາພັນ?


ຫາກຮູ້ສຶກວ່າລົມກັບຝາຢູ່ ກໍລອງຫັນຫນ້າອອກຂ້າງຝາລອງເບິ່ງບາງເທື່ອເຫັນຄົນອື່ນທີ່ອາດຈະຕອບເຮົາໄດ້

ມີແຕ່ຝ່າຍດຽວທີເດີນຫາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈ, ຄືກັບລົມກັບຝາເຮືອນ ສະຫຼຸບກໍຄື ຄົນໝົດໃຈ. ເມືອໄດ້ຖາມໄປກົງໆກໍພັດບອກວ່າຮູ້ສຶກອິ່ມກັບສິ່ງທີເປັນຢູ່ ເຮົາຄວນຈະຢື້ ຫຼື ຈະເຊົາຄວາມສໍາພັນ?


ຫາກຮູ້ສຶກວ່າລົມກັບຝາຢູ່ ກໍລອງຫັນຫນ້າອອກຂ້າງຝາລອງເບິ່ງບາງເທື່ອເຫັນຄົນອື່ນທີ່ອາດຈະຕອບເຮົາໄດ້

ໃນໃຈຕອນນີ້ກໍຄືເລີ່ມທໍາໃຈແນ່ແລ້ວ, T^T
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get