ແຈກ E-Book เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์(Best Seller)

  • 2 Replies
  • 841 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.ເນື້ອໃນຫຍໍ້ :
        ภายในเล่มผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาที่สำคัญๆ อันได้แก่ พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมของ OSI 7 Layer รู้จักกับสายสัญญาณและเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)   เจาะลึกระบบอีเธอร์เน็ต (Ethernet) ผ่าเทคโนโลยีเครือข่าย Wireless LAN และระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีเครือข่ายระบบไกล (WAN) รู้ลึกเรื่องโปรโตคอล TCP/IP ถึงการทำงานและบริการต่างๆ รู้จักกับ Router และ Routing Protocol ยอดนิยม เจาะการทำงานระบบ VoIP เทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าบริการโทรศัพท์ รู้จักกับระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) ตั้งแต่ลีนุกซ์ ยูนิกซ์ จนถึงวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2008 ผ่า Directory Services ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและดูแลเครือข่ายสำหรับ Admin มืออาชีพ เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายให้ปลอดภัยจาก Hacker และนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำ อาทิ FDDI, Token Ring, xDSL,RIP, IEEE 802.11n, IEEE 802.16 WiMAX H.323, Directory Services, 3DES และ AES ฯลฯ   เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ສາລະບານ :
CHAPTER 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CHAPTER 2 สถาปัตยกรรมเครือข่าย
CHAPTER 3 สายสัญญาณ
CHAPTER 4 เทคโนโลยี LAN
CHAPTER 5 อีเธอร์เน็ต
CHAPTER 6 เครือข่าย Wireless LAN
CHAPTER 7 เทคโนโลยี WAN
CHAPTER 8 TCP/IP-Network & Transport Layer
CHAPTER 9 TCP/IP - Application Layer
CHAPTER 10 VoIP
CHAPTER 11 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
CHAPTER 12 Directory Services
CHAPTER 13 การออกแบบระบบเครือข่าย
CHAPTER 14 การดูแลระบบเครือข่าย
CHAPTER 15 การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย

BEST SELLER ໜັງສືລະບົບເຄືອຂ່າຍຂາຍດີ 3 ປີຊ້ອນ

DOWNLOAD

  1. https://mega.co.nz/#!30AjyQYS!UuMVl1Izgezs91WbaeTmDHzQGvghtDbP5X8bOziezQA
ຄັດລອກໄປທີ່ຄລິບບອດ


by: darklest

ຂອບໃຈ  :)
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get

*

Noy_Smile

  • *
  • 5
  • ທີ່ໃດມີເລື່ອງສະໜຸກ ທີ່ນັ້ນມີພວກເຮົາ
    • View Profile
 ;D ສຸດຍອດເລີຍ