ຄວາມແຕກຕ່າງລະວ່າງ Analog ກັບ Digital

  • 0 Replies
  • 344 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

*

Os555

  • *****
  • 28
    • View Profile

ຄວາມແຕກຕ່າງລະວ່າງ Analog ກັບ Digital
   Analog ແລະ Digital ເປັນຫຍັງທີ່ຄຽງຄູ່ກັນມາດົນແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມມີ computer ລຸ້ນທຳອິດ ເຊິງຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງຈຳແນກອອກບໍ່ໄດ້ວ່າ analog ແມ່ນແນວໃດ ແລະ digital ແມ່ນແນວໃດ. ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຄວາມຫມາຍພື້ນຖານຫລັກໆຂອງຄຳວ່າ Analog ແລະ Digital ເຊິ່ງອາດຈະມີຈຸດຜິດພາດ ຫລື ມີຂໍ້ບົກພ່ອງເປັນທຳມະດາ... ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ.


Analog ( ອານາລ໊ອກ )   Analog ຫມາຍເຖິງ ສັນຍານໃນຮູບແບບຂອງຄື້ນທີ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນຂຶ້ນ-ລົງ ຕາມຄວາມແຮງ-ເບົາ, ມືດ-ແຈ້ງ ມີຄ່າຄວາມສູງຕ່ຳຂອງສັນຍານ ເຟສ ( Phase ) ແລະຄ່າຄວາມຖີ່ ໂດຍຈະແທນຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ. ເວົ້າງ່າຍໆ ຫາກທຽບໃສ່ກັບດອກໄຟດອກຫນຶ່ງ ຖ້າຫາກເຮົາພ່ອນໄຟລົງມັນກໍ່ຈະຄ່ອຍໆມືດລົງແລ້ວກໍ່ດັບ ແຕ່ຖ້າເຮົາແລ້ວຄ່ອຍໆ ເພີ່ມໄຟຂຶ້ນ ມັນກໍ່ຈະແຈ້ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະມັນຈະເປັນແນວນັ້ນໄປຕະຫລອດຕາມຈັງວະການພ່ອນແລະການເພີ່ມຂອງເຮົາ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຖຽບໄດ້ກັບ Analog.

ພາບສະແດງສັນຍານຂອງລະບົບແບບ Analog    ຈະວ່າໄປແລ້ວ ເມື່ອ 40 - 50 ປີກ່ອນແມ່ນຍຸກຂອງລະບົບຄື້ນສຽງແບບ Analog ເພາະສາມາດອັດລົງໄວ້ໃນແຜ່ນສຽງ ຈົນມາຮອດຊ່ວງທີ່ມີກະແຊ໋ດເທັບເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມແບບແຜ່ນສຽງຕົກລຸ້ນໄປ. ວິທະຍຸ AM. MONO ຄືລະບົບກະຈາຍສຽງແບບຕົ້ນໆທີ່ໄດ້ຈາກຄື້ນສຽງ Analog ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນບັນດາ ວິທະຍຸທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫລື ວິທະຍຸ Transistor ທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍກໍຍັງມີການນຳໃຊ້ລະບົບຄື້ນສຽງແບບ Analog ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ແຜ່ນສຽງທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງຄື້ນແມ່ນໃຊ້ລະບົບແບບ analog

Digital ( ດິຈິຕ້ອລ໌ )
   Digital ຄົງຈະຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄຳໂບລານຈາກເຄົ້າພາສາ ລາແຕ໋ງ ເພາະ " digit " ແປວ່າ " ນິ້ວ " ອັນສືບເນື່ອງມາຈາກຍຸກໂຣມັນ ຜູ້ຄິດຄຳນວນເລກດ້ວຍວິທີການນັບນິ້ວ ແລະເນື່ອງຈາກນິ້ວມືເຮົາມີພຽງ 10 ນິ້ວ ການນັບຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ເລກຖານ 10 ນັ້ນຄື 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ເມື່ອຮອດ 0 ແລ້ວຈະນັບຕໍ່ກໍຕ້ອງເອົາເລກມາຮຽງກັນຕໍ່ຈະໄດ້ 10 11 12.

ພາບສະແດງສັນຍານຂອງລະບົບແບບ Digital


    Digital ຫມາຍເຖິງສັນຍານທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄ່າຄວາມສູງຕ່ຳພຽງ 2 ລະດັບ ໂດຍຈັງວະຂອງຄວາມຄວາມສູງຕ່ຳຂອງສັນຍານຈະແທນຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈຖືງຄວາມແຕກຕ່າງ ເຮົາສາມາດລອງໂດຍການກຳນົດຈັງວະ ເປີດ-ປິດໄຟ ( ຄືກັບລະຫັດ ມອສ ) ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄວາມສະວ່າງຈະມີພຽງ 2 ລະດັບຄື ແຈ້ງກັບບໍ່ແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊິງເຮົາສາມາດແທນຕົວອັນສອນ ຖານ 2 ລົງໄປຄື ແຈ້ງ=1 ແລະ ມືດ=0. ສະນັ້ນ ດ້ວຍສັນຍານແບບ Digital ຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານບໍ່ຜິດພ້ຽນໃນການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ ເພາະມີແຕ່ 0 ກັບ 1 ຫລື ເປີດ ກັບ ປິດ ຫລືອາດຈະເວົ້າວ່າ ຖືກ ກັບ ຜິດ ກໍໄດ້.
ເຮົາຈືງສາມາດນຳເອົາສັນຍານທັງຫມົດມາກຳນົດໃຫ້ເປັນລະຫັດແທນຄ່າໄດ້     ແຕ່ຖ້າເຮົາເອົາເລກ 0 ກັບ 1 ຫລາຍໆໂຕມາລຽງກັນເປັນແຖວກໍຈະສາມາດເອົາມາແທນທີ່ເປັນຕົວອັກສອນໄດ້ ຢ່າງທຸກມື້ນີ້ເຮົາໃຊ້ລະຫັດທີ່ເອີ້ນວ່າ  ASCII ( American Standard Code For Information Interchange ). ໂດຍໃນລະຫັດ ASCII ນັ້ນເວລາທີເຮົາພິມ Keyboard ເຖິງຄອມພິວເຕີ້ເປັນ a , b ກໍຈະອອກມາເປັນລະຫັດ 0 ກັບ 1 ຈຳນວນ 8 ຫລັກດ້ວຍກັນ ຫລືເອີ້ນວ່າ 8bit.
     ອີກເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ Digital ມັນດີກວ່າ Analog ກໍຍ້ອນວ່າ ແຕ່ກ່ອນ ຖ້າເຮົາອັດເທັບແມ່ນເຮົາໃຊ້ Analog ອັດ Analog ພໍເວລາຜ່ານໄປດົນໆ ສັນຍານກໍຈະພ້ຽນ ເພາະເມື່ອສັນສານທີ່ເຄີຍມີຄວາມຕ້ານທານຈາກຄື້ນທີ່ແລ່ນເປັນເສັ້ນໂຄ້ງໆ ງາມໆ ພໍເຮົາເອົາມາແລ່ນໄປແລ່ນມາຫລາຍໆຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄື້ນນັ້ນມີອາການຜິດພ້ຽນໄປ ຈາກເສັ້ນກົງງາມໆກໍຈະກາຍເປັນເສັ້ນມະຍຸກມະຍິກ... ຕ່າງຈາກລະບົບແບບ Digital ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານພຽງ 0 ກັບ 1 ເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຖິງຈະຜ່ານການນຳໃຊ້ຈັກເທື່ອສັນຍານ 1 ກະຍັງເປັນ 1 ແລະ 0 ກໍຍັງເປັນ 0 ຢູ່ຄືເກົ່າ.
ໂກໂກ້ - Co2
ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system