ກ່ຽວກັບ Unix-Linux

  • 0 Replies
  • 267 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ກ່ຽວກັບ Unix-Linux
« on: August 30, 2017, 12:05:24 PM »
ກ່ຽວກັບ Unix-Linux
ກະດານຂ່າວທີ່ LaoZaa ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວທຸກໆຄົນ (ຫລືອາດຈະມີຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຮ່ວມນຳ) ປະກອບສ່ວນສະແດງຄຳຄິດເຫັນ, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ, ຖາມ-ຕອບບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັ້ນຫນັກໄປທາງ Information Technology.

ເນື່ອງຈາກວ່າສະມາຊິກຂອງເຮົາເພີ່ມຂື້ນທຸກໆວັນ ແລະ ສະມາຊິກໃຫມ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນການໃຊ້ບອຣ໌ດໃນແຕ່ລະຫມວດຫລັກ ແລະ ຫມວດຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາການຕັ້ງກະທູ້ຊ້ຳກັນ, ຕັ້ງກະທູ້ຜິດຫມວດ ຫລື ມີບັນຫາໃນການໃຊ້ງານດ້ານອື່ນໆ. ໃນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານເອງ.   Unix – Linux: ມຸມສຳຫລັບຄົນມັກ Linux-Unix ແລະ ການ Configure ຄ່າຕ່າງໆ
-   ບົດຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກຽວກັບ Unix-Linux ຈາກ Admin & Mod
-   ບົດຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກຽວກັບ Unix-Linux ຈາກ ສະມາຊິກ
-   ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບບັນຫາ Unix-Linux
-   ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
-   ບັນຫາການຕັ້ງຄ່າ Unix-Linux
-   ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ
-   ສະມາຊິກສາມາດຂໍໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
(ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດຈະແຍກບອຣ໌ດຕ່າງກັນລະຫວ່າງ Unix ແລະ Linux)

by iMin
« Last Edit: August 30, 2017, 12:15:53 PM by ເຂົ້າມັນໄກ່ »