ເປັນຫຍັງ? ເວົ້າຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນມັກຕື່ນເຕັ້ນ

  • 2 Replies
  • 725 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get

 8) ;D :) ອາດເປັນຍ້ອນ ຕັ້ງໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຄືກັບການບອກຮັກ ຄົນຮັກຜ່ານຝູງຊົນ ປະມານນັ້ນລະ
ປລ. ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ ເພາະເຈີກາກັບຕົວ ຫາທາງລົງເວທີເກືອບບໍ່ຖືກ ແຮະໆ :-\

ໃຜໆກໍເປັນ ມັນເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
ຂ້ອຍເປັນອາຈານມາ 9 ປີ ເວລາເຈິໜ້ານັກສຶກສາໃໝ່ກໍຍັງຕື່ນເຕັ້ນເລີຍ
It's me, Smartcat from old generation of Laozaa or Hienzaa