ອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນ Whatsapp, Messenger, Line, Instagram ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ໂດຍ UnRead

  • 1 Replies
  • 786 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

UnRead ເປັນແອບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາອ່ານຂໍ້ຄວາມໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດແອບນັ້ນ ແລະເວລາທີ່ອ່ານໃນ UnRead ມັນຈະບໍ່ບອກວ່າເຮົາໄດ້ອ່ານແລ້ວ ສະນັ້ນ Unread ເລີຍເປັນອີກແອບທີ່ສະດວກເວລາບໍ່ມີເວລາ(ຄ້ານ)ຕອບ
\
    ລິ້ງດາວໂຫລດ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=near.app.unread&hl=th&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
  • ໂດຍການໃຊ້ງານກໍ່ງ່າຍໆ[/li
]
ເມື່ອເຮົາເປີດແອບທຳອິດມັນກໍ່ຈະຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ເຮົາກໍ່ ALLOW
ຫຼັງຈາກ ALLOW ກໍ່ກົດລູກສອນທີ່ມີວົງມົນສີສົ້ມອ້ອມໄວ້
ແລ້ວເຮົາກໍ່ມາປັດວົງມົນໃຫ້ມາຢູ່ດ້ານຂວາດັ່ວຮູບ
ຫຼັງຈາກນັ້ນເວລາມີຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເຮົາກໍ່ສາມາດເຂົ້າມາເບິ່ງໃນ UnRead ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໄປເປີດແອບນົ້ນແລະອີກຝ່າຍກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາອ່ານໄປແລ້ວ
[/list]ຂອບໃຈສຳລັບການແບ່ງປັນເຕັກນິກດີໆ ຫະຫະ