ໄຊຊະນະຂອງ Atletico Madrid ໂດຍສືກລະຫວ່າງ Marseille ອະດີດຮອງແຊ້ມ 2 ສະໄໝພົບກັບ Atle

  • 0 Replies
  • 40 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ໄຊຊະນະຂອງ Atletico Madrid ໂດຍສືກລະຫວ່າງ Marseille ອະດີດຮອງແຊ້ມ 2 ສະໄໝພົບກັບ Atletico Madrid ອະດີດແຊ້ມ 2 ສະໄໝ.
ໂດຍທີ່ເລີມເກມມາເຖິງວ່າຈະເປັນຝ່າຍຂອງ Marseille ທີ່ຄອງບານບຸກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຄວາມຜິດພາດພຽງຄັ້ງດຽວເຮັດໃຫ້ Atletico Madrid ຈັດການຍິງປະຕູຂື້ນນຳໃນນາທີທີ່ 21ຈາກຈັງຫວະທີ່ Steve Mandanda ຈ່າຍບານໃຫ້ Andre Zambo Anguissa ແລ້ວຈັບບານບໍ່ດີຫຼຸດໄປເຂ້າທາງ Gabriel Fernandez Arenas ເລີຍຈັດການສົ່ງໃຫ້ Antoine Griezmann ຫຼຸດໄປຍິງປະຕູເຮັດໃຫ້ນຳໄປ 1-0 ແລ້ວຕໍ່ມານາທີທີ່ 49 ອະດິດແຊ້ມ 2 ສະໄໝກໍມາບວກລູກສອງເພີ່ມໄດ້ອີກຈາກຈັງຫວະທີ່ Koke ຈ່າຍທະລຸຊ່ອງໃຫ້ Antoine Griezmann ເຈົ້າເກົ່າລາກບານກະດົກຂ້າມໂຕ Steve Mandanda ເຂົ້າໄປແບບເໜືອຊັ້ນເປັນປະຕູທີ່ສອງໂຕເອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທີ່ມໜີຫ່າງເປັນ 2-0 ແລະນາທີທີ່ 89 ເຮັດໃຫ້ມາໄດ້ປະຕູທີ່ 3 ປິດເກມຈາກຈັງຫວະທີ່ Koke ໄຫຼບານເຂົ້າເຂດໂທດໃຫ້ Javier Martínez Aginaga ຊັດດ້ວຍຂວາເນັ້ນໆເຮັດໃຫ້ Atletico Madrid ເປັນຝ່າຍຊະນະດ້ວຍຄະແນນ 3-0 ufabet