[b]ປະຫວັດ CPU ຂອງ Intel ແລະ AMD[/b]

  • 0 Replies
  • 331 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

[b]ປະຫວັດ CPU ຂອງ Intel ແລະ AMD[/b]
« on: August 30, 2017, 12:08:20 PM »
ປະຫວັດ CPU ຂອງ Intel ແລະ AMD
      AMD ໄດ້ແຍກໂຕອອກມາຈາກ Intel ແລະໄດ້ຈັບການຜະລິດ chip ຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການຜະລິດ chip CPU. ທຳອິດແມ່ນຜະລິດອອກມາເພື່ອແຂ່ງກັບທາງ Intel ໂດຍຜະລິດຊິບລອກແບບ ຫລືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ x86 compatible ຜະລິດຕາມຫລັງ Intel 80386 ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ້ດຽວກັນມາ, ຍັງມີ Processer ຈາກຄ້າຍ Texas Instrument, UMC, IBM, ແລະ Cyrix ທີໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ້ນີ້ໄປຜະລິດ
     ໃນປີ 1989 Intel ເປີດໂຕ CPU ຕະກູນ 486 ເຊິ່ງມີປະສິດຕິພາບທີ່ຫລາຍຂື້ນ ມີການລວມຫນ່ວຍປະມວນຜົນທາງຄະນິດສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ Math-Co Processor ເຂົ້າຮ່ວມໄວ້ໃນ CPU ໂຕດຽວກັນ ແລະ ເພີ່ມ Cache ລະດັບ 1 ( L1 cache ) ເຊິ່ງເປັນຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂະຫນາດນ້ອຍ ແຕ່ມີຄວາມໄວສູງເຊິ່ງໃຊ້ໃນການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ ມີການເອີ້ນໃຊ້ຕະຫລອດ      ຕໍ່ມາທາງ Intel ໄດ້ອອກ CPU ຕະກູນ 586 ໂດຍໃຊ້ຊື່ວ່າ Pentium ທີ່ຈະເປັນຮຸ່ນ 586 ສາເຫດກໍເພາະເລື້ອງການຈົດລິກຄະຊິດຊື່ເປັນໂຕເລກນັ້ນເອງ ( ໂຕເລກບໍ່ສາມາດນຳມາເປັນຊື່ຕາຍໂຕໃນການໃຊ້ເປັນລິກຄະຊິດໄດ້ ) ແຕ່ທາງ AMD ຍັງຄົງໃຊ້ໃນລັກຊະນະເກົ່າຄື 5x86 ເຊິ່ງໃຊ້ສະຖາປັດຕາມ Intel 486 ແລະທາງ Cyrix ກໍໃຊ້ 5x86 ຄືກັນ, CPU ທີ່ເປັນ 5x86 ຂອງທັງ AMD ແລະ Cyrix ນັ້ນ ທາງໃນເປັນ 486          engine AMD ໃສ່ຊື່ CPU ໃນ generation ທີ່ 5 ວ່າ AMD K5 ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ Function ຕ່າງໆເປັນ 2 ເທົ່າຂອງ Intel ແລະຊ່ວງນັ້ນ Cyrix ຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດສ້າງຊື່ກັບ 6x86 CPU ໂຕໃຫມ່ທີ່ຕາມຫລັງ Pentium ມາຕິດໆໂດຍ Cyrix ໄດ້ເຮັດສັນຍາຮ່ວມມືກັບທາງ IBM, ສຳຫລັບ CPU ໃນ Generation ຕໍ່ມາ Intel ໄດ້ວາງຕະຫລາດ CPU Intel Pentium Pro ສຳຫລັບ Work Station ໂດຍປ່ຽນແປງຈາກ Architecture ເຊັ່ນ ມີການຮ່ວມ cache ລະດັບ 2 ( L2 cache ) ເຂົ້າໃນ chip ຂອງ CPU ( ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ core CPU ຄືກັບ cache ລະດັບ 1 ) ແລະໄດ້ປ່ຽນ Interface ໄປໃສ່ເທິງ socket 8 ແທນ ( ດັ້ງເດີມ CPU ຕະກູນ Pentium ແມ່ນໃຊ້ socket 7 )
    ຕໍ່ມາ AMD ໄດ້ຂື້ບໍລິສັດຜະລິດ Chip CPU ຊື່ວ່າ NextGen ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Technology ລະດັບສູງທີ່ຈະໄລ່ທັນ Intel ແລະໃຊ້ເວລາໃນການຮ່ວມກິດຈະການ ດົນພໍສົມຄວນແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ມີການຜະລິດ CPU ໂຕທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຄື AMD K6 ເປັນ Generation ທີ 6 ຂອງທາງ AMD ໂດຍໄດ້ເພີ້ມຄຳສັ່ງດ້ານ MMX ເຂົ້າໄປດ້ວຍ ( ເອີ້ນກັນວ່າ MMX Enhanced ) ເຖິງວ່າຈະມີຄຳສັ່ງ MMX ຄືກັນແຕ່ໂຄງສ້າງການທຳງານຂອງຄຳສັ່ງບໍ່ຄືກັນ ແລະ ສຳຫລັບ CPU ຂອງ AMD ຮຸ່ນນີ້ ທີ Clock ເທົ່າໆກັນມີຄວາມໄວທີ່ສຸງກວ່າ Intel MMX ທີ່Clock ເທົ່າໆກັນ ເພາະມີການເພີ້ມ cache ລະດັບຫນຶ່ງໃນ CPU ເປັນ 2 ເທົ່າຂອງ Pentium MMX ( K6 ມີ 64K ແຕ່ Pentium MMX ມີ 32 K ) ແລະ K6 ເປັນ CPU ໃນ Generation ທີ່ 6 ໃນຂະນະທີ່ Pentium MMX ນັ້ນເປັນ CPU ໃນ Generation ທີ່ 5 ຂອງ Intel.
     ຫລັງຈາກນັ້ນ AMD ກໍໄດ້ເປີດໂຕ AMD K6-2 ຂຶ້ນໂດຍພື້ນຖານມາຈາກ AMD K6 ແຕ່ໄດ້ແກ້ໄຂບາງສ່ວນເຊັ່ນປັນຫາເລື່ອງຄວາມຮ້ອນ, ຄຳສັ່ງໃຫມ່ໆທີ່ໄດ້ເພີ້ມເຕີມເຂົ້າມາແບບ MMX ເຊິ່ງເປັນ SIMD enhance ອີກ 21 ຄຳສັ່ງ ໂດຍຈະຊ່ວຍໃນການປະມວນຜົນດ້ານ 3D, ໂດຍພື້ນຖານຂອງ CPU ຂອງ AMD ແລ້ວ ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນດ້ານເລກ ທົດສະນິຍົມ ດ້ອຍກວ່າ CPU ຂອງ Intel ແລະເກມ 3D ຕ່າງໆ ແມ່ນໃຊ້ຈຳນວນເລກ ທົດສະນິຍົມໃນການຄຳນວນເປັນຫລັກ ເຮັດໃຫ້ AMD ພັດຖະນາ 3Dnow! ນີ້ຂື້ນມາ ໃນຄຳສັ່ງເພີ້ມເຕີມນີ້ແມ່ນຕ້ອງການ Driver ທີ່ສະນັບສະນູນ ແລະ ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ code ບາງສ່ວນຂອງເກມ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ Microsoft ຜູ້ຜັດຖະນາ API DrirectX ກໍໄດ້ອອກ DirectX Ver 6.0 ເພື່ອມາ Support 3Dnow! ຂອງ AMD ເຮັດໃຫ້ card 3D ຕ່າງໆ ທັງຂອງง 3Dfx, nVidia, Matrox, S3, 3Dlabs ແລະໂຕອື່ນໆສາມາດໃຊ້ 3Dnow! ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດຂອງຄ້າຍເກມຕ່າງໆຫັນມາສະນັບສະນູນ

       ໃນຊ່ວງເວລາກ່ອນທີ່ທາງ AMD ຈະເປີດໂຕ K6-2 ນັ້ນ, ທາງ Intel ໄດ້ທຳການເປີດໂຕ Intel Celeron ຂື້ນມາເຊິ່ງ Celeron ນັ້ນກໍໃຊ້ ສະຖາປັດແບບດຽວກັບ Pentium II ພຽງແຕ່ບໍ່ມີ cache ລະດັບ 2 ເພື່ອລຸດຕົ້ນທຸນການຜະລິດ ແລະ ສາມາດຂາຍອອກໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ Pentium II ຫລາຍ. ຕ່າງຈາກ K6-2 ທີ່ອອກມາດ້ວຍ cache ລະດັບ 2 ເທິງ Mainboard ໄດ້ ແລະ Mainboard ບາງຮຸ່ນກໍມີ cache ເຖິງ 1MB ເຮັດໃຫ້ປະສິດຕິພາບຂອງ AMD K6-2 ຕ່າງກັບ Celeron ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານ Office Application ເຊິ່ງ AMD K6-2 ສາມາດເຮັດ Performance ໄດ້ດີກວ່າ Intel Pentium II ທີ່ຄວາມໄວລະດັບດຽວກັນ.
        Intel ກໍເລີຍຕ້ອງແກ້ໄຂ Celeron ຄືນຫໃມ່ ໂດຍໄດ້ຕື່ມ cache ລະດັບ 2 ລົງໄປເທິງແພ່ນ Silicon ຕ່ອນດຽວກັບ CPU ເລີຍ (On-die) ແຕ່ມີຂະຫນາດເປັນ 1/4 ຂອງທີ່ມີໃນ Pentium II (128KB) ແຕ່ເຮັດວຽກທີ່ຄວາມໄວເທົ່າໆກັນ (Realtime-clock) ເຮັດໃຫ້ສາມາດດືງຕະຫລາດກັບມາຄືນໄດ້ແນ່, ຕໍ່ມາ Intel  ກໍໄດ້ເພີ້ມຊຸດຄຳສັ່ງເຂົ້າໄປໃຫມ່ໃນລະຊະນະຂອງ MMX ເພື່ອຫມາຍຈະແຂ່ງກັບ 3Dnow! ຂອງ AMD ໂດຍໃສ່ຊື່ໃຫມ່ວ່າ KNI ຫລື Katmai New Instruction ແລະ ຈໍ່ມາກໍໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ SSE ຫລື Streaming SIMD Extensions ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄຳສັ່ງ MMX ໃຫມ່ອີກ 70 ຄຳສັ່ງ ທີ່ຈະມາຊ່ວນໃນການປະມວນຜົນດ້ານຕ່າງໆ ບໍ່ຈຳກັດແຕ່ໃນດ້ານ 3D ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມຊຸດຄຳສັ່ງນີ້ເຂົ້າໄປໃນ CPU ຮຸ່ນຕໍມາເອີ້ນວ່າ Intel Pentium III
         
byCo2
« Last Edit: August 30, 2017, 12:10:05 PM by lnwzalaozaa »