Crystal Palace

  • 0 Replies
  • 53 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Crystal Palace
« on: May 18, 2018, 08:46:22 PM »
ແນວບຸກ Crystal Palace ຟອມມາແຮງຕະຫຼອດເດືອນເມສາຈົນພາທີມລອດຈາກການຕົກຊັ້ນ ແລະ ຄວ້າລາງວັນຜູ້ຫຼີ້ນຍອດຢຽມຂອງ Premier league ໄປຄອງ
Dazet Wilfried Armel Zaha ອະດີດປີກ Manchester United ໂຊຟອມໂຫດໃນຕຳແໜ່ງກອງໜ້າພາຍໃຕ້ເທັກນິກຂອງ Roy Hodgson ຍິງ 4 ຈ່າຍ 1 ພາທີມຢູ່ຫຼອດໃນ Premier league ກ່ອນນັດສຸດທ້າຍທັງທີ່ອອກໂຕດ້ວຍການເສຍແບບບໍ່ມີຄະແນນ 7 ນັດຕິດທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ Premier league ufabet