Coutinho ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນ ຢູຟ່າແຊມປ້ຽນລີກ ຈາກ Liverpool

  • 0 Replies
  • 28 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Coutinho ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນ ຢູຟ່າແຊມປ້ຽນລີກ ຈາກ Liverpool ເຖິ່ງຕ່ອນນີ້ຈະໄປຢູ່ກັບ Bacelona ແລ້ວກໍ່ຕາມ.
ທັ້ງນີ້ຕາມກົດຂອງ ຢູຟ່າ ລະບຸເອົາໄວ້ວ່າທີມທີ່ເປັນແຊມ ຢູຟ່າ ຈະໄດ້ຫຼຽນທອງ 40 ຫຼຽນ ສ່ວນຮອງແຊມຈະໄດ້ຫຼຽນເງິນ 30 ຫຼຽນ ແລະ ຈະຂຶ້ນກັບສະໂມສ່ອນວ່າຈະມອບໃຫ້ໃຜ່ ufabet