ເມຍຂອງ Romero ຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງທີມຊາດ Argentina ເປີດເຜີຍ Argentina

  • 0 Replies
  • 89 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ເມຍຂອງ Romero ຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງທີມຊາດ Argentina ເປີດເຜີຍວ່າ Argentina ໃຫ້ຂ່າວເທັດເລື່ອງທີ່ Romero ເຈັບເຂົ່າຢ່າງນັກເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຫາຍເຈັບກ່ອນໄປບານໂລກໄດ້, ເນື່ອງຈາກມີນັກເຕະບາງຄົນບໍ່ມັກ ufabet