ຫົງປາບຜີຍາດ Fabinho ຮ່ວມທັບ.

  • 0 Replies
  • 88 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຫົງປາບຜີຍາດ Fabinho ຮ່ວມທັບ.
ລ່າສຸດ Liverpool ເປີດໂຕກອງກາງຈາກ Monaco ເປັນຜູ້ຫຼີ້ນໃໝ່ເຮັດທົ່ວໂລກຕົກໃຈໜັກເມື່ອປະກາດຂ່າວວ່າຄວ້າ Fabinho ກອງກາງຈາກ Monaco ມາຮ່ວມທັບດ້ວຍສັນຍາ 5 ປີ ເຊີ່ງຜ່ານມາ Fabinho ຕົກເປັນຂ່າວກັບ Manchester United ຕະຫຼອດແຕ່ສຸດທ້າຍເປັນ Liverpool ປາດໜ້າຍາດນັກເຕະເນື່້ອຫອມນີ້ໄປຄອງ ufabet