ຫຼັງຈາກຈົບເກມໃນ Champions League

  • 0 Replies
  • 98 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຫຼັງຈາກຈົບເກມໃນ Champions League. Gareth Bale ໄດ້ເຮັດສັນຍາໃໝ່ກັບ Real Madrid ເຖິ່ງປີ 2022 ດ້ວຍຄ່າເນື່ອຍ 400,000 ຢູໂຣ ຕໍ່ອາທິດ ufabet