Liverpool

  • 0 Replies
  • 103 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Liverpool
« on: May 31, 2018, 01:17:29 AM »
ແຟນບານ Liverpool ຈະຕ້ອງມັກໃນຕົວ Dua Lipa ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳຕອບຂອງລາວ ໂດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳຕ້ອງກັບນັກຂ່າວຫຼັງເກມນັດຊິງວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນ Marco Asensio ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະທີມ Liverpool ແລະແຟນບານຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ ufabet