ແພດຢືນຢັນວ່າສະໝອງຂອງນັກຮັບຫົງແດງໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນກ່ອນຫຼີ້ນພາດ.

  • 0 Replies
  • 37 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ທິມແພດຂອງໂຮງໝໍ Massachusetts ໃນປະເທດ America ຢືນຢັນວ່າສະໝອງຂອງ Loris Karius ໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນໃນນັດຊິງຊະນະເລິດສືກ UFA Champion League ຈາກຈັງຫວະປະທະກັບ Sergio Ramos ກັບຕັນທີມຂອງ Real Madrid ໃນຊ່ວງຕົ້ນເຄິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຫຼີ້ນພາດແບບບໍ່ໜ້າໃຫ້ອະໄພເຖິງ 2 ຈັງຫວະ ufabet